Kortoplæg med clairvoyance

Når vi står i livets rundkørsel, og kan have svært ved at vælge hvilken vej, vi bør gå, kan det være godt med lidt hjælp og rådgivning.
Via denne session sker det i kombination af kortoplæg og clairvoyant rådgivning.

Denne session kan hjælpe dig med afklaring i emner som:

  • Arbejde
  • Økonomi
  • Kærlighed
  • Boligsituation
  • Relationer
  • Personlig udvikling​

Sessionen foregår ved at du på forhånd gerne må vælge 2-3 emner, som vi skal arbejde med under sessionen.
Vi bruger 10-15 minutter på hvert emne.

Så trækkes der mellem 3 og 9 kort (afhængig af hvor mange emner, du kommer med) på hvert emne, oftest med fokus på fortid, nutid og fremtid, og dertil et kort, der fortæller om den grundlæggende, fundamentale energi/læring i emnet, der spørges ind til, samt i nogle tilfælde hvilke engle, opstegne mestre eller elementer (jord/ild/vand/luft), der hjælper til i denne proces.

Via kortene laver jeg tolkning og en clairvoyant læsning omkring de pågældende emner, hvorefter vi kigger på kortets oprindelige betydning.
Du får rådgivning, som er uafhængig af tid, og derfor spår jeg ikke om fremtiden, men kan måske fortælle om fremtidige muligheder, ligesom jeg heller ikke giver en facitliste med svar på hvad du skal gøre, men udelukkende rådgivning, som kommer fra åndelig side, som du kan vælge at følge eller ikke.

Efter sessionen vil du med stor sandsynlighed være mere motiveret til at gå skridtet videre med de pågældende emner, så du kan skabe det liv, du ønsker, da du kun får konstruktiv rådgivning. Men husk – Kortene lyver aldrig, så vær forberedt på at der kan komme svar, som måske er det modsatte af dine egne tanker og drømme, men heldigvis har du altid din frie vilje og ansvaret for dit eget liv, til at gøre som du vil med budskaberne og svarene.

Undervejs er du velkommen til at stille de spørgsmål, du måtte have på hjertet. Dog kan jeg ikke hjælpe i disse sammenhænge:

  • Jeg stiller ikke ind på alvorlig sygdom, ulykke og død.
  • Du kan kun stille spørgsmål, som vedrører dig selv, da jeg ikke stiller ind på 3. person.
  • Jeg laver ikke afdødekontakt under kortoplægning

PRIMÆRE KORTSÆT DER BRUGES I SESSIONEN:

Oraklets visdom, Colette Baron-Reid
Galaktisk visdom, Louise Sofia Rørbech & Line Rune Balling
Ærkeengle Power Tarot Kort, Doreen Virtue

OBS! Vi bruger min kliniks kortsæt, og du skal derfor ikke medbringe dine egne kort.

Mit etiske regelsæt, som sikrer dig en god oplevelse ved kortoplægning med clairvoyance:

1. Stiller kun ind på personer der selv har bedt om det
2. Giver kun råd der er konstruktive og stiller klienten bedre
3. Viser respekt og indlevelsesevne over for sin klient
4. Har tavshedspligt – indenfor lovens grænser
5. Har stor ansvarlighed, god etisk forståelse og høj moral
6. Har en god skelneevne
7. Udøver kun clairvoyance i forsvarlig fysisk og psykisk tilstand
8. Adskiller clairvoyant rådgivning fra anden almen rådgivning

OM KORTOPLÆGNING

Kortoplægning vil altid være et tolkningsarbejde.
Måske du kender til englekort, tarotkort, orakelkort eller andre slags kort, som kan bruges til livets spørgsmål.
Kortoplægning har til formål at give dig dybere indsigt i dig selv, i dine muligheder og dit liv.
Kortene kan have mange betydninger, hvorfor tolken altid vil forsøge at tolke dem på bedst mulige måde for dig.
Som regel er kortene meget konkrete, mens der enkelte gange kan være brug for at trække tillægskort.
Ved kortoplæg er det altid en god idé at stille konkrete spørgsmål, da det ville give konkrete svar via kortene. En session vil ligeledes kunne gøre dig klogere på, hvordan du kan arbejde videre med kort selv, så du fremadrettet kan bruge dine egne kort og selv spørge ind.
Oftest vil der trækkes 9 kort på ét emne; 3 kort for fortiden, 3 kort for nutiden, samt 3 kort for fremtiden.
Kommer du med mange emner/spørgsmål, kan der dog trækkes 3 kort for ét emne; 1 for fortiden, 1 for nutiden og 1 for fremtiden.
Via guidebøgerne i kortsættene kan man få uddybet budskaberne i kortene, men under sessionen hos mig, vil jeg kombinere guidebøgernes budskaber med min clairvoyante indsigt, så du får den bedstmulige rådgivning.

Clairvoyance/Clairvoyant rådgivning er hjælp til selvhjælp.
Under sessionen vil jeg efter at have trukket kortene, lave en clairvoyant læsning af kortene i overenstemmelse med emnet/dit spørgsmål.
Under sessionen vil jeg nemlig “stille ind” på dig og dit energifelt, så jeg kan uddybe kortenes betydning.
Derefter vil vi kigge på den uddybende beskrivelse af kortets betydning i guidebogen, som en ekstra bekræftelse på svarene.
Informationerne under den clairvoyante rådgivning kommer fra åndelige guider, som samarbejder med mig. For mig er det en naturlig del at have kontakt til en form for større bevidsthed, som rummer alt og alle i kærlighed. Det kan også være højerestående væsener, som fx. engleenergier eller opstegne mestre.
Hvordan du bruger disse informationer, vælger du selv, da du har din frie vilje og ansvaret for dit eget liv.
Jeg arbejder ikke som en spåkone, som kan fortælle dig om fremtidige situationer, da dette afhænger af din egen udvikling her og nu,
Min erfaring er, at vi altid får den rette hjælp til lige præcis det, vi har brug for her og nu, så hvis du har nogle bestemte ting, du gerne vil høre om, er det vigtigt at du er indstillet på, at der aldrig er nogen garanti på svar, ligeså vel som at du kan få svar, som måske er et andet svar, end det du ville høre. Dette forekommer fordi de åndelige guider kan vejlede dig i en retning, som du måske ikke engang selv er bevidst om, i det du modtager læsningen.

OBS! - Som udgangspunkt skal der gerne gå et halvt år mellem hver session, og gerne et år, så de informationer der er kommet frem under første session kan nå at bundfælde sig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vær den første til at få nyheder, særlige fordele og gode tips

15585