Clairvoyance Uddannelse

Din uddannelse til clairvoyant rådgiver

Kom til info aften

KØBENHAVN: Ingen planlagte datoer endnu
ONLINE: Ingen planlagte datoer endnu

Tilmelding kan ske via nedenstående link, såfremt det er en infoaften ved fysisk fremmøde.
​(Scroll ned til “Informationsmøde om Clairvoyant udviklingsforløb v/ Sebbastian Lorantius”, og klik på “vis” og vælg København).

På clairvoyanceuddannelsen hos mig bliver der lagt vægt på, at det at have clairvoyante evner, er lige så naturligt, som det at trække vejret. På forløbet udvikler du dine evner med supervision fra mig og sparring med medkursister, der er samme sted som dig. Du uddannes i at blive vejledende og til at kunne arbejde professionelt som clairvoyant rådgiver efterfølgende.

Udviklingsforløbet er for dig, der for eksempel

 • Har sanset “ikke fysiske væsener”
 • Har mødt afdøde eller måske endda kommunikeret med dem
 • Mærker andre mennesker, og ved hvordan de har det
 • Får “syn” af hvad der kommer til at ske, før det sker
 • Har oplevet at få beskeder til andre, eller en klar fornemmelse af hvad der skal siges eller gøres
 • Arbejder med mennesker og vil udvikle dig på et dybere plan
 • Har haft oplevelser med åndelige fænomener, fx fysisk aktivitet med døre der smækker, pludseligt opståede lugte, set skygger, ting der flytter sig, der bliver leget med lyset mm.
 • Har tiden og en stor lyst til at udvikle dine evner
 • Er i fysisk og psykisk balance

Forløbet
På clairvoyance-uddannelsen, som er en uddannelse med det formål at blive certificeret clairvoyant rådgiver, vil du komme til at arbejde intensivt med dig selv og dine evner indenfor clairvoyance.

Gennem teori og praktiske øvelser lærer du om forskellige former for clairvoyance, personlig udvikling, personlige ressourcer og barriere, samt indenfor spirituelle behandlingsformer, som fx healing, afdødekontakt, karmasittings, husrensning, mm., i overensstemmelse med “learning-by-doing”-princippet.

På forløbet vil der max være 10 deltagere, hvoraf der vil være mindst 5 deltagere for at forløbet kan gennemføres. Dette er for at sikre at holdet kan arbejde intenst sammen i en god, kærlig og opbakkende atmosfære henover det års tid, forløbet foregår, samtidig med at jeg  kan have fuldt fokus på den enkelte elev. 

På de to første moduler, vil der være en god blanding af teori og øvelser i bl.a. psykologi, forståelsen af dig selv, drømmetydning, den åndelige verden, universets opbygning, åndelig udvikling, energiarbejde, meditation, kontakt til åndelige guider, mm.
– Disse moduler kan anses for at udgøre et personligt udviklingsforløb, og ikke en som sådan udvikling af de psykiske evner, da det kræver selvindsigt og energiforståelse at arbejde som clairvoyant, og derved at arbejde med andre mennesker. Først på 2. dagen på modul 2 vil vi begynde at træne en smule clairvoyance med hinanden.

På de efterfølgende 8 moduler, vil du lære om blandt andet clairvoyance, forskellige former for clairvoyance, kontakt til afdøde og åndelige guider, karma, symbolik & tolkning, klienthåndtering, etik og moral, platformsdemonstration, overskygning, former for medieskab, husrensning, forsvundne personer og genstande, psykometri & fotometri, dyreclairvoyance og kendskab til healingsformer.
Al undervisning vil ske efter princippet “learning-by-doing”, således at du efter hvert modul vil få udleveret kompendium til næste moduls teori, så du kan læse det inden modulet, så vi blot kan gennemgå det på modulet, og sætte hovedfokus på de praktiske øvelser.

 

Varighed & tid

Under forløbet vil der skulle bruges ekstra, obligatorisk tid i fritiden på følgende: 

 • 3 x 3 timers øvegruppe med medkursister (uden Sebbastian)
 • 45 x træningsklienter til clairvoyance derhjemme, af 45 minutter (fra modul 3)
 • Læsning af enkelte relevante fagbøger (Ikke et krav)
 • Læsning af teoretisk materiale og relevante fagbøger (ikke et krav)
 • 1 x Deltage i mindst en klarsynsaften med Sebbastian
 • 1 x 45 minutters supervision hos Sebbastian under forløbet
 • 1 x 45 minutters supervision hos Sebbastian, efter forløbet
 • 1 x 60 minutters fokus-session med prøveperson hos Sebbastian
 • Mindst 10 timers meditation

Udover dette vil der under enkelte weekender sættes tid af til: 

 • Selvevaluering
 • Repetitionsprøver

Samlet er uddannelsen på: 225 timer. 
(Dette udgør 10 undervisningsweekender, en messeweekend, en eksamensweekend, øvegrupper, egen-meditation, træningsklienter, supervisions, fokus-session & certificerings-dag)

Den tid der skal bruges i fritiden som fx øvegruppe, træningsklienter, meditation mm., skal dokumenteres, for at kunne komme op til eksamen. Mere derom i deltager-aftalen, der underskrives ved optagelse på forløbet.

Messe & prøvepersoner

Der vil ligeledes være en messe-weekend, hvor der skal trænes med træningsklienter på messe i København.

Der skal afsættes ca. 12 timer på messe, fordelt over fredag & lørdag eller fredag & søndag, afhængig af antallet på holdet.
Denne weekend er ligeledes obligatorisk, da det er en del af forløbet, og er en del af uddannelsesprisen.

Du skal ligeledes have prøvepersoner/træningsklienter under forløbet (udover
uddannelses-weekenderne).
Dette vil ske fra modul 3.
Sessionerne skal finde sted i dit hjem eller i et lejet lokale, og skal have en varighed af 30-60 minutter. Du skal selv booke disse træningsklienter ind, men vi hjælper hinanden på holdet med at finde nogle, fx. via de sociale medier. Du skal have 45 træningsklienter i alt. Du må gerne tage et symbolsk beløb til dækning af lokaleleje, hvoraf du dog også cirka halvvejs må tage et symbolsk beløb for din session.

Supervision & fokus-session

Supervision er en vigtig del af din udvikling under forløbet. 
En gang under forløbet skal du til en samtale-session hos mig, hvor der vil “kigges” på dig rent clairvoyant, og hvor du vil få mulighed til at fortælle om dine tanker indtil nu og stille spørgsmål om din egen udvikling samt forløbet. 
Denne session er spirituel coaching, som er en blanding af clairvoyance og coaching, for at du kan udfolde dig og benytte dit fulde potentiale for at blive den bedste udgave af dig selv og den bedste clairvoyant, du kan blive. Efter forløbet skal du ligeledes til en supervision.
Ligeledes skal du til en fokus-session i mine lokaler, hvor jeg vil være til stede. Der vil blive inviteret en træningsperson, som du skal lave clairvoyance på, og som jeg vil observerer og komme med feedback til, således at du får klar feedback til forbedring.
Supervision sker af 2 omgange: Omkring modul 6, samt en opfølgende supervision cirka 6 måneder efter eksamen. Sådan en session varer 45 minutter, mens fokus-sessionen varer 60 minutter. Denne fokus-session sker omkring modul 9.
Disse sessions er inkluderet i uddannelsesprisen.

Eksamen & certificering

Efter endt forløb vil du modtage en certificering på
din deltagelse og beståelse af udviklingsforløbet, som har 4 eksamener: 
 En clairvoyance-sitting af 45 minutter
En platformsdemonstration 
En skriftlig, teoretisk eksamen 
En mundtlig, teoretisk eksamen

Under eksamen vil der være censor, ligesåvel som der under forløbet vil være en assistent til stede. 
Såfremt eksamen ikke bestås kan der være mulighed for at komme op til en ekstra eksamen, ligesom du kan blive bedt om at have x-antal prøvepersoner til clairvoyance, såfremt du ikke har haft det obligatoriske antal eller mangler mere træning.

Certificeringen forløber blot over en enkelt dag, hvor eleverne på skift kommer individuelt ind og får certificering på at være:
Clairvoyant rådgiver.
På certificeringen/diplomet vil der ligeledes stå, hvad der er gennemgået på forløbet samt hvilke eksamener, du har været oppe i. 

Praktisk info

Forløbet foregår i København, som weekendhold.
Undervisningen foregår fra kl. 10-17 over to dage pr. modul.
Der vil være snacks, vand/kaffe/the/kakao/juice på undervisningsstedet, men du skal selv sørge for frokost.

DATOER FOR FORLØBET:
HOLD 2024/25
1. MODUL: 11-12. maj 2024
2. MODUL: 29-30. juni 
3. MODUL: 10-11. august
4. MODUL: 21-22. september
5. MODUL: 12-13. oktober
6. MODUL: 7-8. december
7. MODUL: 4-5. januar 2025
31. januar-2. februar (MESSE)
8. MODUL: 22-23. februar
9. MODUL: 22-23. marts
10. MODUL: 5-6. april
11. MODUL, EKSAMEN: 26-27. april 
3. maj (CERTIFICERING)

Du kan tilmelde dig ved at udfylde tilmeldingsskemaet nederst på siden her. Efter du har udfyldt tilmeldingsskemaet, vil du ringes op med henblik på en personlig optagelsessamtale.

Optagelsessamtalen sker personligt hos mig i min klinik i København, alternativt kan det foregå i Hillerød eller Århus.
Samtalen tager cirka 45 minutter, hvoraf de første 30 minutter bruges på at kigge clairvoyant på dig for at se, hvor du er her og nu i dit liv, og for at se om forløbet er noget for dig, samt om dine evner har et tilstrækkeligt udviklingspotentiale. Den resterende tid bruges på at informere dig om forløbet, hvor du også vil have rig mulighed for at stille spørgsmål, således at der forventningsafstemmes.
Denne optagelsessamtale koster 500 kr.

Efterfølgende vil du have mulighed for at gå hjem i tænkeboks, hvorefter der vil være en opfølgende samtale via telefon nogle dage efter. Er du optaget på uddannelsen skal der underskrives en deltageraftale.

For at forløbet gennemføres er der mindst 6 deltagere.
Der vil max være 10 deltagere på holdet.

Priser

Prisen for hele udviklingsforløbet:

Betalingsmulighed 1 – 30.000 kr.
Betaling af én gang, ved tilmelding = 30.000 kr.

Betalingsmulighed 2 – 32.500 kr.
1. rate, ved tilmelding = 5.000 kr. 
Betaling pr. modul, 11 moduler i alt = 2.500 kr.

Prisen for din deltagelse inkluderer: 
10 undervisningsmoduler blandt andet
med ture undervejs
1 eksamensmodul
1 certificeringsdag
2 supervisions samt 1 fokus-session
Deltagelse ved en klarsynsaften
Deltagelse på messe som elev
Undervisningsmateriale/kompendium
En praktisk assistent under modulerne der kræver dét
Snacks og drikke under hvert modul

TILMELDING SAMT BETALING BINDENDE.

OBS! Betal for hele uddannelsen på én gang og spar momsen!
Pga. ny lovgivning pr. 2024, kan der komme moms på uddannelses-prisen pr. 1/7-2024, pt afventer jeg (Sebbastian) det endelige resultat af dette vedtag. I så fald vil prisen for selve uddannelsen reguleres ned, så deltagergebyret for uddannelsen ikke bliver for høj grundet det evt. kommende, lovpligtige moms-tillæg, således at prisen pr. modul vil gå fra 2.500 kr. til 2.800 kr., og den samlede pris ved betalingsmulighed 2 vil i så fald ændres til 35.200 kr.

TILMELDINGSSKEMA TIL CLAIRVOYANCE-UDDANNELSE

Du er velkommen til at sende en mail til medium@sebbastianlorantius.dk for at kunne modtage tilmeldingsskemaet via word 🙂
 


Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vær den første til at få nyheder, særlige fordele og gode tips

15585