Mit etiske grundlag

Som clairvoyant, terapeut & behandler, har jeg et etisk grundlag,
som altid sikrer dig en god oplevelse hos mig.

Nogle former for behandlinger har nogle særlige etiske grundlag, det kan du læse mere om nederst
 • Hver en session har til formål at skabe balance både sjæleligt, kropsligt og sindsmæssigt, så du kan være hele dig.

 • Jeg anbefaler et forløb frem for en enkeltstående session, da ændringer nogle gange kræver flere konsultationer end blot én enkelt, men handler meget om behov og udfordringen. Send endelig en mail ved spørgsmål.

 • Vær indstillet på, at du ved booket forløb forventes at ville forløbet 110 %, og du derfor er indstillet på at du kan komme i en udviklingsproces. Dog vil både du og jeg kunne stoppe forløbet, hvis en af os, eller os begge, ikke længere finder det relevant, hvis jeg ikke er i stand til hjælpe dig, eller hvis vi ikke ser fremdrift i din udvikling efter mindst 3 konsultationer. Endvidere kan et aftalt forløb afbrydes efter første session, hvis du eller jeg, eller os begge, vurdere at vi ikke er det rette match til din proces. Du vil altid skulle betale for den tid, der er brugt og derved også de sessioner, du har haft, som derfor ikke refunderes ved afbrydelse af et eventuelt forløb.

 • Jeg vil under hver session være indlevende, nærværende, nysgerrig, udfordrende, respektfuld, rummelig og neutral i mit møde med dig, så der skabes et rum, hvor der er plads til dig, som du er.

 • En session sker med stor ansvarlighed, god etisk forståelse og høj moral, da sessionen har til formål til at løfte dig og hjælpe dig med at møde dig selv og gøre dig hel.

 • Selvom jeg har kendskab til og viden om forskellige diagnoser og ICD-10-systemet, så arbejder jeg altid med selve udfordringen, frem for diagnosen.

 • Jeg kan ikke love helbredelse, ligesom der ikke er nogen garanti for at behandlingen, da hvert et menneske er forskelligt og reagerer forskelligt.

 • Da en session er et personligt valg, så kan du ikke give det som en gave, men udelukkende kun booke tid til dig selv.

 • Hvis jeg efter 15 minutter vurderer, at du har brug for anden behandling, end det som mine kompetencer rækker til, forbeholder jeg mig retten til at hjælpe dig på bedst mulige måde i den givne situation, ved at sende dig videre med en henvisning til en dygtig kollega, mod refundering. Jeg vil til enhver tid henvise til en anden behandler, såfremt jeg ikke er kompetent nok til at hjælpe dig.

 • Jeg har tavshedspligt, inden for lovens grænser

OBS! Ved forløb bør intervallet mellem hver session være 2-3 uger (ved ren hypnose eller healing) og 4-6 uger (ved øvrig form for terapi).

Særlig etik ved clairvoyance

 • Jeg stiller kun ind på personer, der selv har bedt om det

 • Jeg stiller aldrig ind på alvorlig sygdom, eller fortæller ”varsler” om kommende sygdomme, uheld eller død

 • Jeg giver kun vejledning, der er konstruktive og stiller dig som klient, bedre

 • Jeg udøver kun clairvoyance i forsvarlig fysisk og psykisk tilstand, deraf aflysning fra min side, hvis jeg selv er i fysisk eller psykisk ubalance

 • Jeg adskiller clairvoyant vejledning fra anden almen rådgivning, og har derved også en god skelneevne, så du altid ved, hvornår jeg fx coacher og hvornår jeg fungerer som clairvoyant

 • Hvis der indenfor 15 minutter i sittingen, ikke er opnået en kontakt, hvor det nævnte er genkendeligt, kan både du som klient og jeg, afslutte sittingen mod refundering.
  Går der over 15 minutter, vil sittingen vurderes som værende tilfredsstillende

 • Når du booker din sitting bedes du blot oplyse fornavn, mail og dit mobilnummer, da jeg foretrækker ikke at vide noget om dig og dit liv på forhånd, for ikke at være “farvet” af forhåndsviden

 • Jeg vil til enhver tid henvise til et andet medie, hvis jeg ikke er det rette medie for dig

 • Jeg kan ikke garantere åndelig kontakt. Det er op til den åndelige verden, og ikke dig eller mig (selvom der oftest vil være det)

 •  Jeg anbefaler gerne, at der går et halvt til et helt år mellem hver clairvoyance-sitting. 

Særlig etik ved healing

Som medlem af Healer-Ringen overholder jeg alle
af foreningens gældende regler om god etik:

 • Jeg skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i mit faglige virke, herunder gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige og som jeg er kvalificeret til at benytte

 • Jeg skal overholde gældende lovgivning, herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende

 • Jeg skal henvise til autoriserede sundhedspersoner, herunder læger, når der er indikation herfor. Jeg skal ligeledes henvise til andre alternative behandlere, såfremt det skønnes relevant

 • Jeg skal løbende vedligeholde og opdatere min faglige viden

 • Jeg skal give dig som klient saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger, du kan have hertil

 • Jeg kan føre journal over de foretagne behandlinger. Herunder indikation, behandling og den information, der er givet. Du som klient skal give samtykke til at der føres journal og har ret til at kende indholdet heri

 • Jeg har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som jeg gennem min faglige virksomhed får om mine klienter

 • Jeg fremmer et godt kollegialt sammenhold, viser kollegiale hensyn og ikke med forsæt sætter andre behandlere i et dårligt lys

 • Jeg informerer dig som klient om de klagemuligheder, der foreligger, såfremt du, klienten, er utilfreds med behandlingen eller andet

Du kan nemt booke din tid her, eller skrive dig på venteliste til en tid.

Du kan hjælpe mig, til at hjælpe dig på bedst mulige måde, ved at skrive en note til din booking om,
hvad du ønsker med din session, fx ved at skrive: “Ønsker clairvoyant vejledning” eller lignende.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vær den første til at få nyheder, særlige fordele og gode tips

15585