Healeruddannelse

Din uddannelse til intuitiv healer

Kom til info aften

KØBENHAVN: Ingen planlagte datoer endnu
ONLINE: Ingen planlagte datoer endnu

Tilmelding kan ske via nedenstående link, såfremt det er en infoaften ved fysisk fremmøde.
(Scroll ned til “Informationsmøde om Healer-uddannelse v/ Sebbastian Lorantius”, og klik på ‘vis’ og vælg “Undervisning”).

Er du klar til en gennemgribende og transformerende uddannelse?
På denne healer-uddannelse bliver du bevidstgjort om dine healer-evner, ligesom du vil lære at skabe og holde et energetisk rum for klienten, så dennes naturlige selvhelbredelsesproces, kan finde sted. Sammen med ligesindede udvikler du dine evner med supervision og dybdegående teori og transformerende øvelser, så du kan hjælpe andre professionelt efterfølgende.

Elever der healer

Uddannelsen er for dig, der for eksempel

 • Har “varme” hænder
 • Har et naturligt behov for at hjælpe andre 
 • Mærker andre mennesker, og ved hvordan de har det
 • Har oplevet at lægge hånden på et andet menneske, med det resultat at smerten forsvinder eller mindskes
 • Er god til at skabe et rum for andre, hvor de kan falde til ro og være trygge
 • Arbejder med mennesker og vil udvikle dig på et dybere plan
 • Har haft oplevelser med åndelig kontakt, fx til guider, engle eller andre åndelige væsener
 • Har tiden og en stor lyst til at udvikle dine evner
 • Er i fysisk og psykisk balance

Forløbet
Uddannelsen er fordelt over 10 weekender, hvor du via intens træning får styrket dine healer-evner og samtidig får åbnet op for nogle nye kontaktformer, der gør at du kan gå skridtet dybere i dine healinger. På uddannelsen vil du arbejde med forskellige øvelser som er up to date med nutidens healing og dybdegående, nyorienteret teori, hvor det naturvidenskabelige kombineres med åndsvidenskaben.

Forløbet vil hovedsageligt bestå af praktiske øvelser med indsigt i dig selv, centrering, kropsscanning af dig selv og andre, energiforståelse, selvhealing, intuitiv healing og mange andre healingsformer bl.a. healing med engle, indre barn-healing, spirituel healing, healing med krystaller, fjernhealing og meget mere. Endvidere vil der være en kort introduktion til både clairvoyance og afdødekontakt på uddannelsen, da disse elementer nogle gange kan have en betydning i en healing. 
Vi kommer dog ikke uden om teorien. Blandt andet vil du få en moderne forståelse af energi, psykologi og projicering, åndelig udvikling, auraen & chakraerne, spejlneuroner, etikken omkring det at være healer, kroppens anatomi, forståelse af sygdom og dettes opståen, nervesystemet, placebo og loven om tiltrækning. Derudover vil der også være teoretisk gennemgang af alle praktiske øvelser, ligesom vi også kommer ind på klienthåndtering og gældende lovgivning.

Undervisningen vil ske efter princippet “learning-by-doing”, således at du efter hvert modul vil få udleveret kompendium til næste moduls teori, så du kan læse det inden modulet, så vi blot kan gennemgå det på modulet, og sætte hovedfokus på de praktiske øvelser.
– På forløbet vil der max være 10 deltagere, hvoraf der vil være mindst 6 deltagere for at forløbet kan gennemføres. Dette er for at sikre at holdet kan arbejde intenst sammen i en god, kærlig og opbakkende atmosfære henover det års tid, forløbet foregår, samtidig med at jeg kan have fuldt fokus på den enkelte elev. 

* OBS! Vær opmærksom på at der kan forekomme en personlig udrensningproces inden, under og efter uddannelsen, der kan sætte ting i gang både mentalt og fysisk (fx. gamle følelser, der dukker op, gamle skavanker der værker, forkølelse mv.), ligesom den personlige udvikling kan sætte ting i gang i dit liv, så du kan opleve at det, der engang var det rigtige for dig, ikke er det længere, ligesom du kan have brug for egenterapi under uddannelsen.

* Denne uddannelse indeholder IKKE indvielse i Reiki-healing, og skal derfor tages andetsteds, hvis du ønsker indvielse i denne powerfulde energi. Skriv eventuelt for henvisning.

Varighed & tid

Under uddannelsen vil der skulle bruges ekstra, obligatorisk tid i fritiden på følgende: 

 • 50 x træningsklienter til healing derhjemme, af 60 minutter (fra modul 3) 5-10 af disse træningsklienter kan være som fjernhealing, ligesom du også skal have cirka 3 træningsklienter i et mindre healingsforløb fra modul 7.
 • Læsning af teoretisk materiale og relevante fagbøger (ikke et krav)
 • 1 x 45 minutters supervision hos Sebbastian under forløbet
 • 1 x 60 minutters fokus-session med prøveperson hos Sebbastian
 • Mindst 8 timers meditation

Udover dette vil der under enkelte weekender sættes tid af til: 

 • Selvevaluering
 • Repetitionsprøve

Samlet er uddannelsen på: 200 timer. 
(Dette udgør 9 undervisningsweekender,  en eksamensweekend, egen-meditation, træningsklienter, supervision & fokus-session)

Den tid der skal bruges i fritiden (træningsklienter og meditation) skal dokumenteres, for at kunne komme op til eksamen. Mere derom i deltager-aftalen, der underskrives ved optagelse på forløbet.

Uddannelse kan bruges som et led i din RAB-godkendelse, og lever op til Healer-Ringens regler for antal timer, så du kan søge om medlemskab af foreningen efter endt uddannelse. 

Supervision & fokus-session

Supervision er en vigtig del af din udvikling under forløbet.
Du skal én gang under forløbet til en samtale-session hos mig, hvor jeg vil “kigge” på dig rent clairvoyant, og hvor du vil få mulighed til at fortælle om dine tanker indtil nu og stille spørgsmål om din egen udvikling samt forløbet.
Denne session er spirituel coaching, som er en blanding af clairvoyance og coaching, for at du kan udfolde dig og benytte dit fulde potentiale for at blive den bedste udgave af dig selv og den bedste healer, du kan blive. Denne supervision ligger omkring 4. modul. 
Ligeledes skal du til en fokus-session, hvor jeg også er til stede. Der vil blive inviteret en træningsperson, som du skal give healing. Sessionen vil jeg observerer og komme med feedback til, således at du får klar feedback til forbedring.
En supervision varer 45 minutter, mens fokus-sessionen varer 60 minutter. Denne fokus-session sker omkring modul 7.
Disse sessions er inkluderet i uddannelsesprisen.

Eksamen & certificering

Efter endt forløb vil du modtage en certificering på
din deltagelse og beståelse af udviklingsforløbet, som har 2 eksamener: 
– En healings-session af ca. 30 minutter 
– En skriftlig, teoretisk eksamen 

Under eksamen vil der være censor, ligesåvel som der under forløbet kan være en assistent til stede. 
Såfremt eksamen ikke bestås kan der være mulighed for at komme op til en ekstra eksamen, ligesom du kan blive bedt om at have x-antal prøveklienter til healing, såfremt du ikke har haft det obligatoriske antal eller mangler mere træning.

Certificeringen sker som den sidste del på 2. dagen for eksamens-weekenden, hvor eleverne på skift kommer individuelt ind og får diplom på at have gennemgået uddannelsen som intuitiv healer
På certificeringen/diplomet vil der ligeledes stå, hvad der er gennemgået på forløbet samt hvilke eksamener, du har været oppe i. Endvidere vil der stå timeantal, også på den undervisning som gør sig gældende i en evt. RAB-godkendelse.

Praktisk info

Forløbet foregår i København i weekender.
Undervisningen foregår fra kl. 10-17 over to dage pr. modul. Der vil være snacks, vand/kaffe/the/kakao/juice på undervisningsstedet, men du skal selv sørge for frokost.

DATOER FOR FORLØBET:
Opstart september 2025 – Datoer kommer snarest
 

Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til medium@sebbastianlorantius.dk for at modtage et tilmeldingsskema, eller ved at udfylde tilmeldingsskemaet nederst på siden her.
Efter du har udfyldt tilmeldingsskemaet, vil du kontaktes med henblik på en personlig optagelsessamtale. Optagelsessamtaler sker tidligt 5 måneder før uddannelsesstart.

Optagelsessamtalen sker personligt hos mig og tager cirka 45 minutter.
De første 30 minutter bruges på at kigge clairvoyant på dig for at se, hvor du er her og nu i dit liv, og for at se om forløbet er noget for dig, samt om dine evner har et tilstrækkeligt udviklingspotentiale. Den resterende tid bruges på at informere dig om forløbet, hvor du også vil have rig mulighed for at stille spørgsmål, således at der forventningsafstemmes.
Denne optagelsessamtale koster 500 kr.

Efterfølgende vil du have mulighed for at gå hjem i tænkeboks, hvorefter der vil være en opfølgende samtale via telefon nogle dage efter. Er du optaget på uddannelsen skal der underskrives en deltageraftale.

For at forløbet gennemføres er der mindst 6 deltagere. Der vil max være 10 deltagere på holdet.

Priser

Prisen for hele udviklingsforløbet:

Betalingsmulighed 1 – 29.000 kr.
Betaling af én gang, ved tilmelding = 29.000 kr.

Betalingsmulighed 2 – 32.000 kr.
1. rate, ved tilmelding = 4.500 kr.
Betaling pr. modul, 10 moduler i alt = 2.750 kr.

Prisen for din deltagelse inkluderer:
– 9 undervisningsmoduler (og muligvis gæsteundervisere, hvis muligt)
– 1 eksamensmodul med certificering
– 1 supervision samt 1 fokus-session
– Undervisningsmateriale/kompendium
– En praktisk assistent under modulerne (hvis nødvendigt), udover mig (Sebbastian)
som underviser
– Snacks og drikke under hvert modul

TILMELDING SAMT BETALING BINDENDE.

OBS! Pga. ny lovgivning pr. 2024, er der moms på uddannelsen. Dog afventer jeg (Sebbastian) det endelige resultat af dette vedtag. I så fald vil prisen for selve uddannelsen reguleres ned, så deltagergebyret for uddannelsen ikke bliver for høj grundet det evt. kommende, lovpligtige moms-tillæg.

Elever der træner intuitiv healing

TILMELDING TIL HEALER-UDDANNELSE

Du er velkommen til at sende en mail til medium@sebbastianlorantius.dk for at kunne modtage tilmeldingsskemaet via word 🙂
 


Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vær den første til at få nyheder, særlige fordele og gode tips

15585