Numerologi

Er du klar til at ændre dit liv? At se tingene “med nye briller”? Og samtidig være den allerbedste udgave af dig selv?

En session med numerologi kan du:

Numerologi

Med numerologi kan du få en dyb forståelse af dig selv. Numerologi er ikke nødvendigvis dét at ændre navn, men handler ligeså meget om at få indsigt i dine reaktionsevner og adfærd, dit indre liv, din karma, dine ressourcer og dine udfordringer. 
Du kan vælge at blot få en gennemgang, eller få en fuld konsultation, hvor du får fremlagt et helt nyt numeroskop, som ville betyde en navneændring.

Et nyt numeroskop betyder ikke, at du ved navneskifte bliver et helt nyt menneske. Men hvis din læringsproces i dette liv for eksempel går ud på, at du skal være selvstændig foredragsholder, men altid har haft det svært med at kunne få dette til at fungere, kan et navneskifte være medvirkende årsag til at du kommer mere i harmoni og balance med din indre kerne, og du derved får lettere ved at opnå dine mål og fuldføre dine drømme.

Hvis du påtager dig nye navne og derved nye energier, føles det lidt som at “starte på en frisk”. Du vil derfor naturligvis stadig have de ting med i bagagen, som du har oplevet, tænkt og følt tidligere i dit liv, men du vil komme mere i harmoni med den du er inderst inde.

Derved takker vi også af i ren taknemmelig overfor vores “gamle” liv og giver slip på det, som det gamle liv har ført med sig. Derfor kommer der en udrensningsproces i forbindelse med et navneskifte  rent numerologisk.

Det kan være et stort skridt at ændre dit navn, så derfor er det ofte en god idé at tænke det igennem og mærke efter, og måske i første omgang få en gennemgang af dit nuværende numeroskop med dine nuværende navne, medmindre du er fast besluttet på at ændre sit navn og gøre en indsats for at komme i mere balance med dig selv. Det at beholde dit nuværende navn kan i nogle tilfælde være bedre end at skifte navn, særligt hvis du har et optimalt numeroskop eller ønsker at holde fast i navne, som ikke er i balance. For ved at skifte til et harmonisk numeroskop med ét navn du ønsker at beholde, der skaber uharmoni og har en tungere vibration, så vil du kunne opleve, at du ikke får den ønskede effekt ud af navneskiftet. Så er det bedre at beholde dit nuværende navn.

Ved en konsultation med numerologi hos mig kan du få tolket dit nuværende numeroskop. Der vil du blive sat nærmere ind i numerologien, ligesom du vil få en gennemgang af din grundenergi, og hvilke navneenergier du har med dig, og hvor du er på vej hen ad i dit liv, som kan ses via “Udkommet” i bunden af numeroskopet.

– Hvis du ønsker det, vil jeg udregne et nyt numeroskop til dig med de for dig bedstmulige harmoniske energier, hvor du ligeledes får navnelister med godkendte for- & efternavne og mellemnavne samt årstalsrækker, som beskriver hvilke energier, du vil stå i ca. de næste 6-10 år frem.

OM OLDTIDENS NUMEROLOGI

Numerologi er læren om tallene og deres energier. Hvert et bogstav tilhører et bestemt tal, og hvert et tal har en energi og vibration. Derved sender du med dine navne nogle bestemte energier ud, og derfor er det også det du møder hos andre, og som andre møder dig i. Alt hvad vi sender ud, kommer tilbage til os – En af grundværdierne i numerologien.

Jeg arbejder med og bruger Oldtidens Numerologi, da det er et af de ældste alternative værktøjer, der findes og stammer helt tilbage fra Pythagoras’ tid, hvor vi i numerologien bruger hans udregninger til at nå frem til resultaterne. 
Din fødselsdag er din grundenergi. Grundenergierne går fra 1-9 og har forskellige karaktertræk ligesom vi kender det fra astrologien og enneagrammet.

 • 1’ere er født: 
  Den 1, 10, 19, 28. i enhver måned
 • 2’ere er født:
  Den 2, 11, 20, 29. i enhver måned
 • 3’ere er født:
  Den 3, 12, 21 og 30. i enhver måned
 • 4’ere er født:
  Den 4, 13, 22 eller 31. i enhver måned
 • 5’ere er født:
  Den 5, 14 eller 23. i enhver måned
 • 6’ere er født:
  Den 6, 15 eller 24. i enhver måned
 • 7’ere er født:
  Den 7, 16 eller 25. i enhver måned
 • 8’ere er født:
  Den 8, 17 eller 26. i enhver måned
 • 9’ere er født:
  Den 9, 18 eller 27. i enhver måned

Udover din grundenergi, som kan anses som værende dine grundlæggende karaktertræk, så bliver du også påvirket af dine navneenergier.
Disse navneenergier er det du sender ud til andre, og derved også det du møder i livet.
Dine navne er noget, du kan skifte, og derved påtager du dig også nogle andre energier, da navnet og derved den talværdi, navnet udgør, ændres. Hver et bogstav har en bestemt vibration, hvorfor det ikke altid er nok at skifte fra fx. Betina til Bettina, med to t’er, men som regel er der en løsning.

Indianerne gør også brug af navneskifte, da de har en tradition, hvor de skifter navn ved hver livsfase, de gennemgår (Fx. fra barn til teenager, teenager til voksen osv.)
Navneskifte kan også være en årsag til, at et par der har været sammen i fx. 10 år og så bliver gift, for så blive skilt et halvt år efter, hvis den ene part tager den andens efternavn, da denne part så påtager sig en ny energi, og den anden part derved ikke længere kan “genkende” sin ægtefælle, eller at ægtefællen med det nye efternavn begynder at se verdenen med “nye øjne”, og derved ikke ser det samme i parforholdet, som tidligere.
Et navneskifte rent numerologisk kan anses som værende at få “nye briller på”. 

PRAKTISK & PRIS

Pris

TOLKNING 
Online = 1.000 kr.
Fremmøde = 1.250 kr.
(En tolkning af din grundenergi samt det nuværende numeroskop)
– Konsultationen har en varighed af cirka 1 time og 15 minutter

VOKSEN
Online = 3.500 kr.
Fremmøde = 4.500 kr.
(En fuld konsultation med gennemgang af grundenergi, nuværende numeroskop, nyt numeroskop, årstalrækker samt praktisk info om udrensning og navneændring) – Konsultationen har en varighed af cirka 2 timer.

BARN
Online = 2.500 kr.
Fremmøde = 3.000 kr.
(En fuld konsultation med gennemgang af grundenergi, nuværende numeroskop, nyt numeroskop, årstalrækker samt praktisk info om udrensning og navneændring) – Konsultationen har en varighed af cirka 2 timer.

DÅB
Mail = 1.200 kr. 
Online = 1.500 kr.
(Dåbsnumeroskop til den lille ny. Fuld konsultation med gennemgang af grundenergi, numeroskopet, årstalrækker samt praktisk info det at døbe barnet efter numerologien) – Konsultationen har en varighed af cirka 1,5 time.

VIRKSOMHED 
Mail = 3.000 kr.
Online = 4.000 kr.
Fremmøde = 5.000 kr.
(En fuld konsultation med gennemgang af virksomhedens grundenergi, nuværende numeroskop, nyt numeroskop til virksomheden, årstalrækker samt praktisk info om navneændring af virksomheden)
– Konsultationen har en varighed af cirka 2,5 time.

UDREGNING AF ÅRSTALSRÆKKER
Mail = 1.200 kr.
Online = 1.500 kr. (Varighed: Cirka 1 time og 15 minutter)
Udregning af dit nuværende numeroskop (såfremt du ikke har skiftet, eller du har skiftet, og skiftet ikke er sket hos mig) & dine årstalsrækker 10 år frem.

 • Angivne priser er inkluderet moms.
 • Prisen dækker over cirka 6 timers udregning, en konsultation af x-antal varighed samt opfølgning 3 måneder, 6 måneder og 12 måneder efter.
 • Når du bestiller tid, og du beslutter dig for at ændre navn, så finder vi tid til opfølgning, så jeg sikre mig, at du er okay i processen, og at du oplever en ændring. 3 måneder efter har vi en samtale af cirka 15-20 minutter via telefon. 6 måneder efter har vi en samtale af cirka 30 minutter via Skype/Google Meets/Teams/Zoom. 12 måneder efter får du din sidste samtale af 45 minutters varighed med sparring samt coaching på din livsvej.
 • Der ydes rabat hvis I er flere, der ønsker nye numeroskoper samt gennemgang af nuværende, ligesom der også ydes rabat ved folk der skal giftes og ønsker nye numeroskoper.

TILLÆG VED KONSULTATION UDENFOR MIN FASTE KLINIK I KØBENHAVN:
* 250 kr. (dækker lokaleleje, færge/bro og evt. overnatning) 

Aflysningspolitik

Når beregningen er igangsat (sker så snart, at vi har aftalt en konkret dato, og aftalen er bekræftet personligt af mig), er der ingen fortrydelsesret. Dette skyldes det enorme arbejde, der ligger i at beregne dit numeroskop og årstalsrækker. Det tager mig nemt op til 6-8 timer at udregne et numeroskop til dig, samt at eftertjekke at alt er som det skal være.

Det betyder, at der ved evt afbud eller aflysning skal betales det fulde beløb alligevel, og derved frafalder min normale aflysningspolitik.

 
Afbud skal (hvis du alligevel måtte ønske dette) ske senest 48 timer før aftalte session.
 

– Har du blot bestilt en tolkning af dit nuværende navn eller udregning af årstalsrækker, skal der betales et administrationsgebyr på 500 kr. ved afbud/udeblivelse/aflysning, da beregningen er lavet.

Praktisk

Konsultationen tilbydes personligt eller online men du skal på forhånd sende dit fulde navn samt fødselsdag (fx. 10/1-1950) og gerne klokkeslæt for fødselstidspunkt, via mail.

Ligeledes skal du (hvis du ønsker en fuld konsultation med udregning af nyt numeroskop og navnelister) gøre opmærksom på, hvis du ønsker at beholde en eller flere navne, hvis dette er en mulighed rent numerologisk. Eventuelt stavet på en anden måde. Endvidere må du gerne oplyse, hvad du ønsker at få ud af det nye numeroskop (fx. mere power til at stå i dig selv, selvstændighed og business-energi, blidhed og kærlighed eller lign.)
Du må endvidere gerne oplyse, hvis du tidligere har skiftet navn (fx. ifm. giftemål, hvornår ændringen cirka skete og hvad du hed før), samt ganske kort om dine fremtidsplaner, fx. om du skal have (flere) børn, giftes, om du har nogle psykiske eller fysiske udfordringer mv., da disse ting kan have en indflydelse på navneskiftet.

 • Hvis du booker en tid til en fuld konsultation med navneændring via mit booking, kan du risikere at jeg må rykke dig til en senere dato, afhængig af travlhed, da jeg skal kunne nå at udregne et nyt, harmonisk numeroskop til dig. Forhør dig derfor gerne på mail medium@sebbastianlorantius.dk inden da.
 • Du vil straks efter at bookingen er bekræftet personligt af mig, modtage en faktura, som bedes betalt, inden udregningen påbegyndes. Dette er for at sikre mig, at du gerne vil det, og at vi har en aftale.
 • Beslutter du dig for at ændre navn, så finder vi tid til opfølgning, så jeg sikre mig, at du er okay i processen, og at du oplever en ændring, og for at høre hvordan din eventuelle udrensningsproces går:

  • 3 måneder efter navneskiftet, har vi en samtale af cirka 15-20 minutter via telefon.
  • 6 måneder efter har vi en samtale af cirka 30 minutter online.
  • 12 måneder efter får du din sidste samtale af 45 minutters varighed med sparring samt coaching på din livsvej.
   Som udgangspunkt sker denne også online.
 • Disse opfølgninger tilbydes kun ved konsultationer online eller fysisk fremmøde, og derved ikke ved mail-konsultationer)

PERSONLIGT/FYSISK FREMMØDE:
Ved forespørgsel på mail, kan vi aftale et tidspunkt, hvor du kommer i min klinik i København. Jeg har dog også et par gange om året sessions i Jylland, på Fyn & Bornholm.
(OBS! Ved sessions andre steder end mine faste lokaler i København bemærk venligst tillægsgebyr)

Sessionen er som udgangspunkt 1-til-1, hvorfor der ikke er mulighed for at tage en veninde eller lign. med.
Du er velkommen til at optage sessionen med din egen mobil eller diktafon, såfremt du ønsker dette.
På dagen vil jeg have alle dokumenter klar til dig i udprintet udgave (info om din grundenergi, nuværende numeroskop, nyt numeroskop, årstalsrækker, praktisk info vedr. skifte mv.)

ONLINE:
Ved booking eller forespørgsel, vil du få bekræftet at vi har en aftale på det aftalte tidspunkt. Så vil jeg påbegynde beregningen, og 1-2 dage før aftalen vil du modtage et link til Skype/Zoom/Google Meet, hvor aftalen finder sted. Grundet aftalens varighed kan du få 1-3 forskellige links, da de fleste møder online kan have en max varighed af cirka 60 minutter. Endvidere vil du modtage alle dokumenter (info om din grundenergi, nuværende numeroskop, nyt numeroskop, årstalsrækker, praktisk info vedr. skifte mv.) i en PDF-fil, som du eventuelt kan udskrive og have med fysisk til din online-konsultation.

Du skal sidde i rolige omgivelser uden forstyrrelser, når konsultationen foregår, ligesom du bedes sikre dig stabil internetforbindelse.
Ligesom du bedes have adgang til webcam og mikrofon på din enhed. 

MAIL:
Ved booking af mail-konsultation får du blot dokumenterne sendt (nuværende numeroskop, nyt numeroskop, årstalsrækker samt info om hvordan du skifter navn). Ved denne løsning står du selv for al det praktiske omkring navneskiftet med en ganske kort vejledning til dét, numeroskopets opbygning og betydningen af årstalsrækkerne. Ved denne konsultation tilbydes der IKKE opfølgning efterfølgende. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vær den første til at få nyheder, særlige fordele og gode tips

15585