Hypnose & hypnoterapi

Hypnose er en tilstand. Alle kan stort set hypnotiseres, men der aldrig nogen garanti.

Hypnose kan:

 • Hjælpe dig med at slippe uønskede vaner, tanke- og handlemønstre samt overbevisninger såsom OCD, angst, fobier, afhængighed fx af sukker eller rygning mv.
 • Omprogrammere din usikkerhed til selvsikkerhed, så du står stærkere i dig selv, og har større tiltro til dine egne ressourcer.
 • Afhjælpe dig i en proces med uro, tankemylder, stress og søvnløshed, så sindet kan slappe mere af.
 • Hjælpe dig til at blive klogere på uhensigtsmæssig adfærd, mønstre og overbevisninger, som du måske ikke engang selv er bevidst om.
 • Hjælpe dig med at generindre oplevelser, som din overbevidsthed har glemt.
Med hypnose vil vi gå ind i det underbevidste sind og ændre de adfærdsmæssige og tankemæssige tilstande, der dannes af en følelsesmæssig tilstand. Ofte er der en god grund til, at du netop har brug for at ryge en smøg. Eller er jaloux, eller noget tredje. 
Som hypnotisør vil jeg udvise stor respekt for dig, da du måske ikke engang selv kender årsagen til, hvorfor du gør som du gør. Derfor vil vi under hypnose arbejde med din underbevidst, og give slip på det, der forhindre dig i at leve dit liv.
En lys klinik i rolige omgivelser

Under hypnosen er du fuldstændig ved bevidsthed. Det smarte ved hypnose er, at du ikke kommer til at gå ind i noget, du ikke selv vil, da du har kontrollen. Hypnose har ikke noget at gøre med magt og kontrol, men om at omprogrammere tilstande i dig. 

Så længe du er åben og følger anvisningerne undervejs, er du velkommen. Du behøver ikke at tro på hypnose, for den virker uanset om du skeptisk eller ej.

Når du kommer taler vi om problemstillingen, du kommer med, og du vil testes for modtageligheden for hypnose, så du føler dig tryg i at være det og tryg ved mig som hypnotisør. Derefter går vi videre til selve hypnosen, hvoraf vi går ind og ændrer opfattelsen af tidligere indlærte følelser og tilstande.
Efter en endt session vil du med stor sandsynlighed gå derfra med en følelse af, at føler dig mere fri, energifuld og opløftet. Den problemstilling du kommer med, kan være omprogrammeret, således at du ikke længere føler dig generet af den. Fx hvis du kommer med rygestop, kan du opleve at du efter endt session ikke længere har lyst til at ryge.

Nogle gange er der brug for en enkelt session, andre gange er der brug for et mindre forløb. Hypnose anbefales dog altid at bookes som et forløb til at starte med.

Og hvilke emner kan du så komme med? Det korteste svar, er stort set alt! Dog er de mest almindelige problematikker:

 • Rygestop
 • Usikkerhed
 • Angst
 • Præstationsangst
 • Søvnproblemer
 • Klaustrofobi 
 • Højdeskræk
 • Lavt selvværd
 • Vægttab
 • Sukkerafhængighed
 • Angstlign. tilstande som fx OCD

 

OM HYPNOSE, HYPNOTERAPI & DIRECT NAVIGATION

Hypnose er en tilstand. Kan alle komme i hypnose? Tja, så kunne man spørge: Kan alle trække vejret?
Gennem vores liv lagrer vi gamle følelser og tilstande. Disse tilstande kan vi omprogrammere ved at arbejde med underbevidstheden. Under hypnose omgås vi det kritiske sind, således at vi ikke arbejder med dig, men en del af dig. 
Vi går ind og giver slip på det der ikke længere er til gavn og brugbart for dig, således at du kan leve dit liv, som du ønsker. Nogle gange skal der terapeutiske værktøjer til, hvor vi går ind i følelsen og går ind i indre barn-terapi, mens der andre gange blot er brug for rene hypnoseteknikker til at kunne slippe de uhensigtsmæssige følelser og tilstande. Nogle gange er der kun behov for en enkelt session, mens der andre gange er behov for et mindre forløb. Der er aldrig nogen garanti for, om det kan hjælpe dig. Hypnose er heller ikke en behandlingsform og kan ikke helbrede, men det kan hjælpe dig til at slippe uhensigtsmæssige mønstre, som du i overbevidstheden har svært ved at tackle. Til gengæld er der ingen bivirkninger ved hypnose. 
For enkelte mennesker kan det være, at hypnose ikke er den rette konsultation, i så fald vil du anbefales videre til, hvad der kunne være brugbart for dig.
Der er dog forskel på hypnose & hypnoterapi. 

 • HYPNOSE: 
  Ved hypnose kommer du via induktioner hurtigt i den tilstand af afslappethed, der skal til, for at vi kan omgås det kritiske sind for derved at skabe en bevidsthedsændring. I hypnosen går vi direkte ind til sagens kerne og skaber ændringen straks. Derfor tager ren hypnose oftest kortere tid end hypnoterapi.
  Hypnose tager oftest 45 minutter ved første session, og 30 minutter ved de øvrige sessions.
 • HYPNOTERAPI: 
  Ved hypnoterapi kommer du langsomt ned i den tilstand af afslappethed, der kræves, for at vi sammen kan gå ind og arbejde med den del af dig, der holder fast i eventuelle gamle mønstre. Ved hypnoterapi kan vi gå langsomt ind i de forskellige stadier af afslappethed, hvorved du får adgang til dit ubevidste sind, således at du fx kan komme tilbage til en tidligere hændelse i dit liv, hvorfra vi sammen vil gå ind og arbejde med fx indre barn-problematikker, hvorfor hypnoterapi oftest tager lidt længere tid, i forhold til hypnose. Hypnoterapi tager oftest 60-75 minutters tid. 
 • DIRECT NAVIGATION:
  Direct Navigation (DN) kan betegnes som mental kiropraktik.
  Ved DN går man den direkte vej efter følelsen, der skal deaktiveres. Uanset problemstillingen handler det om følelser, som ikke er behagelige og derfor skal deaktiveres. Ofte er der tale om følelserne af usikkerhed og angst.
  Følelserne bliver aktiveret af vores overbevisning. Det vil sige hvad vi har lært fra barnsben af, hvor vi lærer, hvad der er rigtigt og forkert.
  Desværre har mennesket en evne til at fokusere mest på det negative og deraf aktivere negative følelser, som ofte er irrationelle.
  Der kan være bivirkninger af negative følelser som bekymringer, tankespind eller tankemylder.
  Lavt selvværd, socialfobi, præstationsangst mm., kan være resultatet af den følelse, der er så ubehagelig.
  Det er sindets håb at kunne finde en rationel løsning på den følelse, man gerne vil af med. Det er en slags forsvarsmekanisme for ikke at føle magtesløshed og/eller uvished.
  Med DN deaktiver vi angsten. Når den så er er deaktiveret vil hjernen hurtigt finde ud af, at der ikke er nogen grund til bekymringer, tankespind eller tankemylder, og du vil få det, som du gerne vil have det.
  Hvis følelsen skulle komme igen, vil det ofte være fordi vanen i følelsen, er svær at give slip på. Vi har en tendens til at holde på gamle vaner, også selvom de ikke gør noget godt for os. Der er ikke nogen følelser i vanen i sig selv, men det det at have vaner giver os tryghed.
  For at bryde en vane skal man opbygge en anden. Det vil sige for at aflære noget gammelt, skal man lære noget nyt.
  Vi anbefaler 2-4 korte sessioner af ca 30 min.
  Direct Navigation-metoden og teorien er udviklet af Mads Shin Lange, ejer og stifter af Shinhypnose, og har ligeledes beskrevet DN via ovenstående tekst.

OBS! - Som udgangspunkt skal der gerne gå 2-3 uger mellem hver session.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vær den første til at få nyheder, særlige fordele og gode tips

15585