Masterclass

Medieskab & Platformsdemonstration

Din uddannelse i afdødekontakt & platformsdemonstration

Kom til info aften

KØBENHAVN: Ingen planlagte datoer endnu
ONLINE: Ingen planlagte datoer endnu

Tilmelding kan ske via nedenstående link, såfremt det er en infoaften ved fysisk fremmøde.
​(Scroll ned til “Informationsmøde om Clairvoyant udviklingsforløb v/ Sebbastian Lorantius”, og klik på “vis” og vælg København).

Masterclass’en er et udviklingsforløb, som er din uddannelse i medieskab/afdødekontakt og platformsdemonstration.
Der er mange måder at arbejde med de afdøde på, og ikke én måde er den rigtige. Til gengæld findes der nogle etiske og moralske regler, som er gode at efterleve.
Den bedste træning i medieskab er at stole på de informationer, du modtager fra den åndelige verden, og som du skal videreformidle, hvorfor der vil sættes fokus på tillid og tålmodighed.

Udviklingsforløbet er for dig, der for eksempel
Har sanset “ikke fysiske væsener”
Har mødt afdøde og kommunikeret med dem
Sanser de afdøde i dit arbejde med mennesker, og gerne vil gå dybere i kontakten
Har oplevet at få beskeder til andre fra spirits
“Ser” afdøde og har følelsen af at føle sig “overvåget”
Har haft oplevelser med åndelige fænomener, fx fysisk aktivitet med døre der smækker, pludseligt opståede lugte, set skygger, ting der flytter sig, der bliver leget med lyset mm.
Har tiden og en stor lyst til at udvikle dine evner
Er i fysisk og psykisk balance

Forløbet
Forløbet er fordelt over 10 weekender, hvor du via intens træning får styrket din kompetence som medie og kanal for den åndelige verden, via forskellige øvelser som matcher nutidens medieskab og dybdegående teori hvor vi taler om, hvordan det hele startede.
Forløbet bygger på princippet om “learning by doing”, så der primært vil være praktiske øvelser, da erfaringen er at man kan lære meget af at “have det mellem hænderne”.
Vi håndterer blandt andet begreber som spiritisme, medieskab, åndsvidenskab, den åndelige verden og klienthåndtering, som det teoretiske stof.
Blandt de praktiske øvelser vil vi arbejde med afdødekontakt-sittings 1-til-1 på forskellige måder, bl.a. via det spirituelle medieskab som handler om at levendegøre de afdøde overfor den pårørende, samt det faktuelle medieskab som handler om at give beviser via fx. navne, datoer mv., ligeså vel som at det vil være træning i overskygning, træning i at mærke din egen energi, at sidde i lyset, overskygning, trance og grene af dette, fysisk medieskab, husrensning og en masse platformsdemonstration.

Da platformsdemonstration er en af mine egne kompetencer, så vil denne form for træning være en naturlig del af uddannelsen, da du som menneske og medie lære meget af at stå og kanaliserer spirits foran et publikum, hvorfor det er noget der vil fremkomme på næsten hvert modul.

Dette forløb har til formål at styrke din kontakt, gøre din kanal mere ren og skarp “så vandet kan løbe klart igennem røret, i stedet for et forkalket rør”, således at du får finpudset dine allerede iboende mediale evner og har mulighed for at selv styre, hvor intens kontakten skal være med spirit.
At være medie er at være “mellemled” eller “talerør” for den åndelige verden. Du vil lære at italesætte de afdødes budskaber via de primære tre måder, de afdøde kommunikerer på: Tankemæssigt, følelsesmæssigt og fysisk, således at du kan formidle en klar kontakt, ligesom du vil lære at håndterer skepsis, ego og andet, der måtte blokere for en god kontakt.

Som medie handler det om at være kanal for de afdøde, så du kan hjælpe i situationer som:
Uforløste spørgsmål omkring en, der er gået over på den anden side
Hjælpe med kontakt til en afdød, hvor der ikke er blevet sagt ordentligt farvel
Connecte den efterladte med sin kære afdøde, så den efterladte kan mærke den afdødes nærvær
Eller hjælpe en pårørende, som har brug for sine kæres støtte i en tid, hvor vedkommende har brug for dem
Via trænings-sessionerne, som både vil foregå derhjemme på egen hånd og på uddannelses-stedet, vil du lære at håndtere forskellige klienter og skabe trygge rammer på en professionel måde, så klienten får en kærlighedsfuld oplevelse i gensynet med sine kære på den anden side.

Ved at stole på de informationer der kommer og have tillid til spirits, kan du blive et dygtig medie, selvom man som medie aldrig bliver “færdiguddannet”.
Under forløbet vil du finde din vej ind i medieskabet, som oftest handler om det evidensbaseret, faktuelle medieskab eller det følelsesmæssige, spirituelle medieskab, således at du kan arbejde professionelt som medie via individuelle sessions og på platform, efter endt uddannelse.

På forløbet vil der max være 12 deltagere, hvoraf der vil være mindst 6 deltagere for at forløbet kan gennemføres. Dette er for at sikre at holdet kan arbejde intenst sammen i en god og kærlig atmosfære hen over det halve års tid, forløbet foregår, samtidig med at jeg kan have fuldt fokus på den enkelte elev. Masterclass’en er et udviklingsforløb, som er din uddannelse i medieskab/afdødekontakt og platformsdemonstration.
Der er mange måder at arbejde med de afdøde på, og ikke én måde er den rigtige. Til gengæld findes der nogle etiske og moralske regler, som er gode at efterleve.
Den bedste træning i medieskab er at stole på de informationer, du modtager fra den åndelige verden, og som du skal videreformidle, hvorfor der vil sættes fokus på tillid og tålmodighed.

Om Masterclass'en i medieskab & platformsdemonstration

​Er en del af de uafhængige clairvoyance-skoler. Uddannelse på et højt fagligt niveau med erfaring, kvalitet og etik i højsædet.

Forudsætning for optagelse på forløbet:

 • Du har en god og sund spirituel forståelse
 • Du har tiden og en stor lyst til at udvikle dine evner
 • Du har benene på jorden og kan leve et liv ved siden af det spirituelle
 • Du er obs på at det tager tid at blive et dygtigt medie, og at din egen indsats (deriblandt træning i fritiden) under forløbet har stor betydning for din udvikling og dit forløb
 • Du er over 18 år
 • Du er i psykisk og fysisk balance
 • Du er åben over for den åndelige verden
 • Du har lyst til at udvikle dine evner i samvær på lige fod med de andre elever, både via individuelle øvelser samt gruppeøvelser
 • Du har mod på at lære noget nyt, og indstillet på at du kan få et andet, positivt syn på livet efter dette forløb
 • ​Du er indstillet på, at der kan forekomme personlig udviklingsproces, der kan medfører at du har gavn af egenterapi
 • Du har deltaget på min clairvoyance-uddannelse:
  – “Clairvoyant udviklingsforløb”
 • Eller som minimum har en clairvoyance-uddannelse et andet sted fra, healingsuddannelse eller tilsvarende og klienterfaring, dog ikke nødvendigvis hos mig (Kontakt evt. ved tvivl)
 • Har kendskab til og erfaring med clairvoyance
 • Har kendskab til den åndelige verden, auraen, chakraerne & klarsanser

Ved dette forløb vil der blandt andet være praktisk træning i:

 • Kommer snarest

Ved dette forløb vil der blandt andet være teoretisk gennemgang af:

 • Kommer snarest

Varighed & tid

Forløbet foregår over 10 moduler af 2 dage pr. modul. Hver dag varer 6 timer, og er derfor intenst. Under forløbet skal der bruges ekstra, obligatorisk tid i fritiden på følgende: 

 • 3 x 3 timers øvegruppe med medkursister (uden Sebbastian)
 • 35 x træningsklienter til afdødekontakt på egen hånd, af 45 minutter (fra modul 2)
 • Læsning af teoretisk materiale
 • 1 x Deltage i mindst en klarsynsaften med Sebbastian
 • 1 x 45 minutters supervision hos Sebbastian under forløbet
 • 1 x 45 minutters supervision hos Sebbastian, efter forløbet
 • 1 x 60 minutters fokus-session med prøveperson hos Sebbastian
 • Mindst 15 timers meditation

Udover dette vil der under enkelte weekender sættes tid af til:
– Repetitionsprøver

Samlet er uddannelsen på: 170 timer. 
(Dette udgør 9 undervisningsweekender, en eksamensweekend m/ certificering, træningsklienter, øvegrupper, meditation, fokus-session & supervision)

Den tid der skal bruges i fritiden som fx træningsklienter og meditation mm., skal dokumenteres, for at kunne komme op til eksamen. Mere derom i deltager-aftalen, der underskrives ved optagelse på forløbet.

Supervision & fokus-session

Supervision er en vigtig del af din udvikling under forløbet.
Du skal én gang under forløbet til en samtale-session hos mig, hvor jeg vil “kigge” på dig rent clairvoyant, og hvor du vil få mulighed til at fortælle om dine tanker indtil nu og stille spørgsmål om din egen udvikling samt forløbet.
Denne session er spirituel coaching, som er en blanding af clairvoyance og coaching, for at du kan udfolde dig og benytte dit fulde potentiale for at blive den bedste udgave af dig selv og det bedste medie, du kan blive. Denne supervision ligger omkring 4. modul. Efter forløbet skal du ligeledes til en supervision.
Ligeledes skal du til en fokus-session, hvor jeg også er til stede. Der vil blive inviteret en træningsperson, som du skal lave afdødekontakt med, og som jeg vil observerer og komme med feedback til, således at du får klar feedback til forbedring.
En supervision varer 45 minutter, mens fokus-sessionen varer 60 minutter. Denne fokus-session sker omkring modul 7.
Disse sessions er inkluderet i uddannelsesprisen.

Eksamen

Efter endt forløb vil du modtage en certificering på
din deltagelse og beståelse af udviklingsforløbet, som har 3 eksamener: 
En afdødekontakt-sitting af 30 minutter
En platformsdemonstration 
En skriftlig, teoretisk eksamen 

Under eksamen vil der være censor, ligesåvel som der under forløbet vil være en assistent til stede. 
Såfremt eksamen ikke bestås kan der være mulighed for at komme op til en ekstra eksamen, ligesom du kan blive bedt om at have x-antal prøveklienter til afdødekontakt, såfremt du ikke har haft det obligatoriske antal eller mangler mere træning.

Certificering

Certificeringen sker om eftermiddagen efter den sidste eksamen, som er platformsdemonstration, hvor eleverne på skift kommer individuelt ind og får certificering på at have gennemgået uddannelsen i medieskab og platformsdemonstration.
På certificeringen/diplomet vil der ligeledes stå, hvad der er gennemgået på forløbet samt hvilke eksamener, du har været oppe i. 

Praktisk info

Forløbet foregår i København i weekender.
Undervisningen foregår fra kl. 10-16 over to dage pr. modul.
Der vil være snacks, vand/kaffe/the/kakao/juice på undervisningsstedet, men du skal selv sørge for frokost.

DATOER FOR FORLØBET:
OPSTART FORÅR/SOMMER 2025
(Datoer kommer snarest)

Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til medium@sebbastianlorantius.dk for at modtage et tilmeldingsskema, eller ved at udfylde tilmeldingsskemaet nederst på siden her.
Efter du har udfyldt tilmeldingsskemaet, vil du kontaktes med henblik på en personlig optagelsessamtale.

Optagelsessamtalen sker personligt hos mig og tager cirka 60 minutter.
De første 30 minutter bruges på at kigge clairvoyant på dig for at se, hvor du er her og nu i dit liv, og for at se om forløbet er noget for dig, samt om dine evner har et tilstrækkeligt udviklingspotentiale. De resterende 30 minutter bruges på at informere dig om forløbet, hvor du også vil have rig mulighed for at stille spørgsmål, således at der forventningsafstemmes.
Denne optagelsessamtale koster 500 kr.

Efterfølgende vil du have mulighed for at gå hjem i tænkeboks, hvorefter der vil være en opfølgende samtale via telefon nogle dage efter. Er du optaget på uddannelsen skal der underskrives en deltageraftale.

For at forløbet gennemføres er der mindst 6 deltagere.
Der vil max være 12 deltagere på holdet.

Priser

Prisen for hele udviklingsforløbet:

Betalingsmulighed 1 – 27.500 kr.
Betaling af én gang, ved tilmelding = 27.500 kr.

Betalingsmulighed 3 – 30.200 kr.
1. rate, ved tilmelding = 5.200 kr.
Betaling pr. modul, 10 moduler i alt = 2.500 kr.

Prisen for din deltagelse inkluderer:
– 9 undervisningsmoduler blandt andet med en tur undervejs (og muligvis gæsteundervisere, hvis muligt)
– 1 eksamensmodul med certificering
– 2 supervisioner samt 1 fokus-session
– Deltagelse ved en klarsynsaften
– Mulighed for øvegruppe i undervisningslokalet udenfor undervisningstiden
– Undervisningsmateriale/kompendium
– En praktisk assistent under modulerne, udover mig (Sebbastian) som underviser
– Snacks og drikke under hvert modul

OBS! Har du deltaget på min clairvoyance-uddannelse får du 15 % rabat ved at deltage på denne afdødekontakt-uddannelse indenfor 3 år, efter du har afsluttet din clairvoyance-uddannelse.

TILMELDING SAMT BETALING BINDENDE.​

OBS! Pga. ny lovgivning pr. 2024, kan der komme moms på uddannelses-prisen, pt afventer jeg (Sebbastian) det endelige resultat af dette vedtag. I så fald vil prisen for selve uddannelsen reguleres ned, så deltagergebyret for uddannelsen ikke bliver for høj grundet det evt. kommende, lovpligtige moms-tillæg.

TILMELDING TIL MEDIESKABS-UDDANNELSE

Du er velkommen til at sende en mail til medium@sebbastianlorantius.dk for at kunne modtage tilmeldingsskemaet via word 🙂
 


Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vær den første til at få nyheder, særlige fordele og gode tips

15585