Healing

Healing er et fantastisk, og meget gammelt alternativt værktøj, til at understøtte kroppens egen, naturlig selvhelbredelsesorganisme. 

Healing kan:

 • Understøtte din krops naturlige selvhelbredelsesproces.
 • Afhjælpe i en proces, hvor gamle følelser, tanker og overbevisninger har brug for at slippes.
 • Heale på fysiske udfordringer, såsom sygdom, smerter, gamle skavanker måske med mindskede smerter som resultat (aldrig garanti, og der loves ikke helbredelse jf. gældende lovgivning).
 • Understøtte et sygdomsforløb, hvor du oplever træthed og mindre energi.
 • Øge dit energiniveau og flow i krop og sind
 • Skabe ro i dit nervesystem, din krop og dit sind fx. ved tankemylder, uro, angst eller stress, så du bedre kan mærke dig selv.​

Vidste du at der ingen bivirkninger er, ved healing? 
Når du modtager healing, forekommer der dog kun en udrensningsproces, som oftest kan vare nogle dage. Fysisk kommer dette kommer oftest til udtryk igennem forkølelse, småsygdom eller smerte ved gamle skavanker, fx hvis du har et dårlig knæ pga et gammelt uheld, eller gamle følelser der kommer op til overfladen og ud af systemet, da de ikke længere er til gavn for dig.

OBS!
Jeg er ikke læge, og stiller derfor ikke diagnoser, ligesom der heller ikke er nogen garanti for at eventuelle smerter fjernes, men der kan ske mindskelse af pågældende smerter.  Healing kan også bruges til at give slip på fx. stress og angst. Dog bør healing på ingen måde erstatte lægelig konsultationer og eventuel medicin eller terapi. Healing er dog en understøttelse af dette og derfor vil der føres journal, ligesom vi vil tale om hvad du oplever af symptomer på fysiske som psykiske ubalancer.

Under healing bruger jeg forskellige healingsformer, som alle har til formål at understøtte din krops evne til selvhelbredelse og kroppens selvhelbredelsesorganisme: 

 • Reiki-healing
 • Englehealing
 • Spirituel healing
 • Trancehealing
 • Traumehealing
 • Karmisk healing


Du kan læse om de forskellige healingsformer, som jeg arbejder med, under fanen med “Om healing” nederst her på siden.

Når du ankommer, vil vi tale om hvad du føler behov  for i forhold til healingen. Jeg vil samtidig kigge clairvoyant på dig, og fortælle om det jeg oplever, der skal heales. Min krop vil spejle din krop og derved give et praj om, hvor der skal arbejdes.
Selve healingen vil foregå i ca. 30-40 minutter, og foregår på en briks. Du vil ligge fuld påklædt uden sko på, og får et tæppe til rådighed. Via healingsformen reiki-healing kan jeg bruge håndpositioner via håndspålæggelse, dog er erfaringen at størstedelen af healingen foregår uden fysisk berøring. 
Efter healingen vil vi tale lidt om oplevelserne undervejs, du vil få noget vand, ligesom du får eventuelle budskaber, som måtte komme til mig under healingen. 

Lige efter healingen kan du føle dig træt, meget energiboostet eller føle dig “tømt” for “tunge byrder på skuldrene”. Derfor kan du også føle dig mere let, efter at der er blevet arbejdet med healingsenergien.
På dagen, efter healingen, er det godt at få drukket masser af vand og hvile, da din krop har brug for restituering. Du kan, afhængig af healingen, godt have aftaler, men det anbefales at du blot benytter dig af dig-tid, efterfølgende. 

Den efterfølgende uge skal du være velkommen til at sende mig en mail og fortælle om, hvordan det går, da der kan være sandsynlighed for fysiske og psykiske reaktioner som “udrensning” fra kroppen, fx. forkølelse, influenza, gamle følelser som blandt andet sorg, vrede osv.. 

OM HEALING

Healing er en energistrømning af nærvær, som kan gå ind og låse op og forløse for psykiske, negative energier og følelser, som måske stadig kan sidde fast, ligesom der kan heales på skavanker og smerter, som måske mindskes. Healing tilpasses altid klientens naturlige behov, og du får altid kun derfor netop det healing, du har brug for. Healing kan derfor hjælpe dig til at komme tilbage til din krops naturlige, energimæssige balance.
Healing er, som så meget andet spirituelt, uafhængig af tid og rum, og kan derfor sendes til dig, selvom du ikke er fysisk tilstede.

Under healing kan du opleve varme/kulde, indre oplevelser som bla. farver & lys, besøg af afdøde og mærke deres tilstedeværelse, mærke at der energier til stede, som healer udover mig (ved fysisk healing), ligesom du kan opleve at det snurrer/summer/prikker i huden, ligeså kan skavanker begynde at gøre sig bemærket, da der vil blive arbejdet i det område (fx. hvis du tidligere har haft ondt i nakken, så kan du måske opleve, at det spænder lidt op der), mens gamle, mindre harmoniske følelser også kan komme op til overfladen. Under healingen vil jeg mærke dig rent clairvoyant og mærke, hvad der sker i dig, så jeg følger healingen nøje og derved bedre kan støtte dig i din proces, ligesom jeg også kan få råd og clairvoyante budskaber ind til dig, som videresgives til dig efterfølgende.

Healingsformer, som jeg bruger under mine healings-sessions:

Reikihealing
Reiki betyder universel livsenergi. Healingsstrømingen sker derfor i et nærvær af fred via forskellige håndpositioner, og er fuldstændig uafhængig af tro og religion.  

Englehealing
I englehealing sker energistrømningen i et nærvær af kærlighed og beskyttelse, hvor jeg som healer tilsidesætter mig selv lidt for at lade healingsstrømningen flyde frit fra højtstående, kærlige åndelige væsener, som i deres nærvær sender kærlighed og giver en følelse af beskyttelse. Disse kærlige åndelige væsener kan man kalde for engle, som derfor hjælper til under healingen. Erfaringen er at du som klient kan mærke nærværet af flere tilstedeværelser end blot min, under healingen, på grund af deres powerfulde energistrømning.

Karmisk healing
Ved karmisk healing vil der blive healet på din karma, dine karmiske bånd og forbindelser samt blokeringer. Karmisk healing er utrolig kraftfuldt, og vil igangsætte en proces mellem healingerne, hvor du kommer til at arbejde med de karmiske blokeringer, som sidder lagret i dit system. Det betyder at der kan ske omvæltninger og radikale ændringer samt processer, der påvirker dig som menneske og dine omgivelser. Denne proces sker for at du kan stå endnu stærkere i dig selv, blive en mere balanceret udgave af dig selv samt hjælpe dig til at stå ved dig selv. Det er for dig, der fx. føler dig fastlåst i mønstre der gentager sig, eller føler du kan have svært ved at komme videre. Karmisk healing sker udelukkende som et forløb, og ikke som en enkeltstående session, da den sætter en proces i gang, som også afsluttes på et tidspunkt. Derfor må du som klient i et karmisk forløb ikke stoppe forløbet og springe fra, før du har modtaget den sidste healing i forløbet. Forløbet er bygget op over 7 healinger, med ca. en healing om måneden.

Spirituel healing
Ved den spirituelle healing tilsidesætter jeg mig selv og går ind i dybere meditativ tilstand, hvor jeg blot lader energistrømingen af nærvær flyde frit. 

Trancehealing
Under denne dybe form for healing, tilsidesætter jeg mig selv fuldstændig i ren tillid til min åndelige hjælpere. I denne trance-tilstand skaber jeg en mulighed for at den åndelige verden kan komme tæt på og arbejde direkte med dig og dit energifelt, uden at jeg blander mig med min fysiske krop og bevidsthed.  

Traumehealing
Traumehealing er en healingsform, der giver dig mulighed for at arbejde med dine uforløste traumer, som enten sidder ubevidst eller bevidst. Det kan være traumer, du kan huske, ligeså vel som det kan være et traume der har fastlåst sig i dit energisystem, som fx en uforløst følelse eller som en spænding i kroppen eller lignende. Så ved traumehealing kan du få mulighed for at arbejde med det uforløste i dig, hvorfor du kan få brug for understøttende terapi ved sin af hos fx en psykoterapeut.

OBS! - Som udgangspunkt skal der gerne gå 3-4 uger mellem hver session, men dette vil aftales efter behov.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vær den første til at få nyheder, særlige fordele og gode tips

15585