Spirituel coaching - For børn & unge

Ved spirituel coaching for børn og unge, vil både dit barn samt jeres familie, få den hjælp og støtte, som I eventuelt måtte mangle. 

Spirituel coaching for børn og unge kan:

  • Hjælpe dig/dit barn med at forstå sensitiviteten hos barnet, og hjælpe jer til at håndtere denne sensitivitet.
  • Skabe forståelse for handlings- og reaktions-mønstre, uhensigtsmæssige som ressourceorienterede.
  • Afhjælpe til en bedre balance og mere harmonisk familiedynamik med gensidig forståelse og respekt.
  • Give jer redskaber til at håndtere de mere spirituelle oplevelser og evner hos barnet.​

Via mine kompetencer, erfaring og viden indenfor chok/traumer, angst, udviklingsforstyrrelser, ICD-10 diagnoser som fx. ADHD, nervøsitet, sensitivitet, angst mv., samt naturligvis mine intuitive evner, hjælpe jer som familie til at samarbejde bedre, så jeres barn vil få den bedst mulige støtte. 

Sessionen kan hjælpe jer til at forstå hinanden og støtte hinanden på en ny måde, samtidig med at barnet måske vil få en ny og sundere forståelse af sig selv og sine reaktionsmønstre. 

Endvidere kan barnet få en større forståelse for sig selv, sin sensitivitet og sit intuitive sind, såfremt at barnet er følsomt og/eller spirituelt åben.

Mit etiske regelsæt, som sikrer dig/dit barn en god oplevelse ved spirituel coaching:

1. Stiller kun ind på personer der selv har bedt om det
2. Giver kun råd der er konstruktive og stiller klienten bedre
3. Viser respekt og indlevelsesevne over for sin klient
4. Har tavshedspligt – indenfor lovens grænser
5. Har stor ansvarlighed, god etisk forståelse og høj moral
6. Har en god skelneevne
7. Udøver kun clairvoyance i forsvarlig fysisk og psykisk tilstand
8. Adskiller clairvoyant rådgivning fra anden almen rådgivning

OM SPIRITUEL COACHING - FOR BØRN & UNGE

Sessionen kan som udgangspunkt gå to veje, afhængig af hvad I har brug for. 
Vi kan gå den mere psykologiske eller den mere spirituelle vej. 
Fællesnævneren er dog, at mange af de børn/unge, der kommer til denne session med deres forældre, har været inde i “systemet” i lang tid, og har skulle tale med mange om de udfordringer, de oplever. Dette kan enten være åndelig kontakt, der kan være svær at tackle, eller udviklingsmæssige vanskeligheder, som fx. tackles ved hjælp af skolepsykolog eller lign. 
Derfor gør jeg meget ud af, at sessionen for barnet ikke bliver “endnu en af de der samtaler med en voksen, som man skal tale med, omkring hvordan man har det.” 

SPIRITUELT SET:
Alle børn er født spirituelle.
Nogle af disse børn har en naturlig åbenhed ift den åndelige verden, eftersom nogle af dem har psykiske evner. 
Nogle børn er blot særligt sensitive, og er derved ekstra sanselige. 
Andre børn har direkte psykiske evner,som gør dem i stand til at opnå kontakt med den åndelige verden, fx. ved at være clairvoyante eller medier.

De spirituelle børn bliver tidligt påvirket af den åndelige verden, hvilket oftest starter i 3-5 års-alderen. I denne alder begynder barnet at reagere på “noget der ikke er der”, hvilket oftest er kære afdøde, ligesom der kan forekomme fysiske fænomener. Barnet vil reagere på dette med enten tryghed eller utryghed alt efter hvordan forældrene reagerer på den åndelige aktivitet. 

De særligt sensitive børn behøver ikke nødvendigvis at have psykiske evner og evnen til at kontakte den åndelige verden. Med deres sensitivtet kan de dog blot være modtagelige overfor andre menneskers sindstemninger, og generelt er meget letpåvirkelige af stemninger og følelser, men kan også reagerer kraftigt på særlige lyde, dufte eller lys. 

Uanset spiritualiteten eller sensitiviteten, er der intet unormalt ved barnet. Tværtimod er det så normalt, som noget kan være, og som er en gave, der skal læres at håndteres på sådan en måde, at man kan leve med den. 
Under et forløb lærer barnet at stå stærkere i sig selv via blandt andet healing, ligesom der vil rådgives om gode teknikker og øvelser til at kunne være i sig selv. 
Afhængig af barnets alder, vil forældrene rådgives omkring hvordan barnet bedst kan støttes, og hvad man som forælder selv kan arbejde med, til gavn og glæde for barnet.
Derfor foregår en konsultation oftest med healing til barnet, samtale, clairvoyant “scanning” af både forældre og barnet i forhold til, hvad der helt konkret rør sig og kan gøres, samt gode råd til både barnet og forældre.  Hvis barnet selv har behov for det, så kan der aftales et forløb af x-antal gange, hvor både barn og forælder kan udvikles til at stå stærkere i sig selv.

PSYKOLOGISK SET:
Via mine kompetencer, erfaring og viden indenfor chok/traumer, angst, udviklingsforstyrrelser, ICD-10 diagnoser som fx. ADHD, nervøsitet, sensitivitet, angst mv., samt naturligvis mine intuitive evner, hjælpe jer som familie til at samarbejde bedre, så jeres barn vil få den bedst mulige støtte. 
Jeg stiller ikke diagnoser, men arbejder ud fra kendskabet til følgende ICD-10 koder:
– F20-F29 (Skizoide sindslidelser)
– F40-F48 (Angst og stress)
– F60-F69 samt F90-F98 (Udviklingsforstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd, børn som voksne)

Ofte har børn/unge der kommer hos mig i forvejen været inde over PPR, psykologer mv., for at finde den bedst mulige støtte til barnet. 
Derfor vil jeg gøre meget ud af, at barnet vil føle sig tryg og set og mødt, og gjort naturlig, da barnet via oplevelserne med det etablerede system, kan have fået en følelse af at være “mærkelig”, “forkert”, “anderledes” mv. Så det er vigtigt for mig, at sessionen ikke bliver “endnu en samtale med en eller anden …”.

Via mine intuitive evner, mærker jeg ind på hvad der kan ligge af udfordringer for barnet, så I som forældre bedst kan støtte barnet, og hvad I måske bør være mere opmærksomme på. Min erfaring er, at disse børn med adfærds- eller udviklingsmæssige udfordringer har et overbelastet nervesystem, som ofte kan hænge sammen med et større eller mindre traume, som har brug for at blive forløst. Afhængig af barnets alder, vil vi arbejde os henimod at forløse dette, det kan ske via visualiseringsøvelser, teknikker til at håndtere hverdagen samt teknikker til at regulere fx impulskontrollen (fx ved vrede), ligesom det kan ske via healing eller hypnose. Andre gange er der blot brug for samtale/coaching, da det at barnet bliver set og mødt og gjort “naturlig” kan virke forløsende for barnet. 

OBS! - Som udgangspunkt skal der gerne gå et halvt år mellem hver session, og gerne et år, så de budskaber der er kommet frem under første session kan nå at bundfælde sig.

Du kan nemt booke din tid her, eller skrive dig på venteliste til en tid.

Hvis sessionen afsluttes før tid grundet uoptimal kontakt, og der bruges mere end 15 minutter på sessionen,
vil der tages et gebyr som tidsreservation for sessionen.

Sessions vil blive optaget på en diktafon, hvor lyden efterfølgende vil sendes på mail.
Optagelsen kan høres på computer eller via smartphone.
Grundet det åndelige energiniveau og dens frekvens, kan der måske opstå støj på lydoptagelsen, eller “huller” hvor der ikke er lyd, hvorfor du er velkommen til at optage via din egen mobil, blot så længe den er på lydløs.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vær den første til at få nyheder, særlige fordele og gode tips

15585