Familie-sitting med afdødekontakt

En familie-sitting er en sitting, hvor I er flere der deltager. Sittingen er en kombination af en personlig session med afdødekontakt og en privat klarsynsdemonstration. 

Sittingen er for jer, der:

 • Kender de samme afdøde 
 • Ønsker at være sammen om kontakten 
 • Håber på kontakt til den samme kære på den anden side
 • Har brug for at støtte hinanden i processen
 • Har uafklarede spørgsmål til nogle på den anden side, eller blot ønsker et kærligt gensyn

Sittingen vil:

 • Hjælpe jer med at føle nærværet fra jeres kære på den anden side
 • Give jer svar på spørgsmål, der måtte være om eller til den afdøde
 • Skabe mulighed for kontakt til en eller flere kære på den anden side (ingen kontakt-garanti)
 • Hjælpe jer med at få en anden forståelse for livet og efterlivet
 • Skabe bevis eller bekræftelse på, at de afdøde stadig lever videre, blot på et andet plan.

I løbet af årene har jeg oplevet en stigende interesse for sessions, hvor man er flere i familien der deltager. I min opstart havde jeg tit familier inde til en fælles sitting, men gik for nogle år siden væk fra det, fordi det generelt set er mere energikrævende for mig at arbejde med flere personer på én gang, da jeg altid ved sittings både mærker de afdødes energier og de deltagendes energier. 

Dog har jeg med tiden fundet ud af, via private klarsynsdemonstrationer, hvordan det bedst kan fungere for mig med flere deltagende. 

Det betyder at jeg har udviklet en sitting, som er en seance/session med åndelig kontakt, hvor I som klienter kan deltage flere. 
En familie-sitting er primært forbeholdt familier, da der ellers er risiko for at der kan blive rodet, hvis I fx deltager 4 veninder, som så minder mere om en privat klarsynsdemonstration, som er mere energikrævende for mig. 

Under afdødekontakten vil den afdøde via mig komme med beskrivelser, så I ikke bør være i tvivl om, hvem der er igennem til jer.
Disse beskrivelser er for at bevidstgøre jer om, hvem der er igennem.
Det er meget forskelligt og altid op til den afdøde, hvad han/hun ønsker at fortælle og komme igennem med.
Det kan være alt fra en kærlig løftet pegefinger, et ønske om viderebringelse af et budskab til en tredje person, en tak for hjælpen til sidst osv. Fællesnævneren for afdødekontakt er, at de afdøde altid kommer igennem i ren kærlighed og taknemmelighed.

Som medie kan jeg ikke garantere kontakt til præcis den afdøde, I som familie ønsker, men som medie vil jeg gøre mit for, at ånderne får taletid, så I får de ting at høre, som de mener I bør vide her og nu i jeres liv. Jo mere I slapper af i sessionen og ikke forventer, jo bedre bliver kontakten. Det betyder også at alle der deltager under familie-sittingen skal deltage aktivt. Det vil sige: Være indstillet på at kunne få et budskab, være åbne og selv ønsker at være der og være til stede, og ikke blot som “en flue på væggen”.

Den bedste form for afdødekontakt opstår, når der synkronisering i kontakten, som er en trevejs-forbindelse: Mediet, den afdøde og klienten. Alle tre skal gøre en indsats for en god kontakt. Ånden vil altid gøre sit ypperste for at komme igennem, og derved vil “støj på linjen” oftest være noget hos mediet (for eksempel ikke stole på, eller give udtryk for de informationer der kommer), eller hos klienten (som ikke stoler på, at de informationer der kommer er sande, eller forventer nogle andre informationer).

Det kan være en idé, at researche lidt på afdøde familiemedlemmer og andre nære relationer, ved at tale med nulevende medlemmer af familien, inden sessionen, så I er helt sikre på personlighed, mærkedage, konkrete dødsårsager, geografiske steder, mm. På den måde sikres I også en bedre oplevelse, hvor sandsynligheden for at informationen der kommer undervejs, bedre kan genkendes. Dette skyldes at nyligt afdøde står klarere i jeres erindring, end fx. en ældre oldemor der måske er død for 20-30 år siden.

 • GENSTANDE OG FOTOS – Nogle medier bruger fotos eller genstande, det gør jeg ikke. De afdøde skal nok komme igennem alligevel, såfremt de har mulighed for det.
 • GAVEKORTS OG FLERE DELTAGENDE – Afdødekontakt er noget, man selv bør vælge, hvorfor jeg ikke laver gavekorts. Og som udgangspunkt arbejder jeg kun med én klient ad gangen, det betyder at stort set alle mine sessioner er 1-til-1.
 • SORG OG FOR TIDLIG KONTAKT – Jeg anbefaler at vente et år efter den fysiske død med at prøve at skabe kontakt, så den afdøde kan vænne sig til livet uden den fysiske krop, og du kan være i den naturlige sorg, der som udgangspunkt (ifølge psykologien) tager et halvt års tid, hvorefter den normalt aftager, selvom der aldrig kan, eller bør, sættes varighed på sorg. Afdødekontakt er dog ikke sorgterapi, men kan skabe afklaring, give svar på spørgsmål, eller/og skabe en følelse af de afdødes nærvær.
 • SPROG – Afdøde der har talt et, for mig, fremmed sprog kan godt komme igennem. Sprog tilhører den fysiske verden, og åndelig kontakt er uafhængig af det fysiske sprog.
 • EKSPERIMENT – Afdødekontakt vil altid være et forsøg/eksperiment, da der aldrig kan garanteres kontakt. Derfor er det vigtigt, at du er indstillet på, at der risiko for, at der ikke er kontakt. Dog er erfaringen, at der er kontakt 9 ud af 10 gange.

OM AFDØDEKONTAKT

Ved afdødekontakt, også kaldet medieskab, vil jeg være mellemled mellem den åndelige og den jordiske verden. Som medie/medium hæver jeg min frekvens, mens ånderne sænker deres, ligesom hvis man skal stille ind på den rette radiokanal, så lyden går klart igennem. 

Afdødekontakt er et kærligt gensyn mellem dig og den afdøde, hvoraf din kære kommer med en række informationer om sig selv for at blive genkendt, så du bliver bevidstgjort om, hvem der er igennem, hvorefter healings-strømningen af ren kærlighed opstår, når den afdøde begynder at give sine budskaber. Oftest kommer de afdøde igennem for at fortælle os, at de følger med. Men deres budskaber kan strække sig fra alt, lige fra en undskyldning til at udvise stolthed til at fortælle om nogle forsvundne arvegenstande eller lignende. 

Der findes mange måder at skabe afdødekontakt på, og vil altid være et forsøg/eksperiment, da der aldrig kan garanteres kontakt. Hovedsagligt arbejder de fleste medier ud fra enten: Faktuelt medieskab eller spirituelt medieskab. Ved faktuelt medieskab, som blandt andet prædikes i de engelske spiritistkirker, sættes der fokus på evidens. Evidens kan for eksempel være navne, efternavne, vejnavne, telefonnumre, specifikke datoer osv.
Ved spirituelt medieskab, som er mere udbredt i Danmark, vil kontakten ske via den afdødes kropssprog, ordsprog, særlige kendetegn, sygdom der spejler sig i mediets krop osv. Det spirituelle medieskab sker i en strømning af nærvær og healingsenergi i ren kærlighed, så du kan blive følelsesmæssigt berørt. Oftest vil du også kunne mærke den afdødes tilstedeværelse, fx. ved kulde/temperaturændringer i rummet.
Som medie har jeg hovedfokus på det spirituelle medieskab, dog med plads til det faktuelle medieskab, så den afdøde kan genkendes bedst muligt.

Ånderne kommunikerer derfor med os på tre planer: Følelsesmæssigt, tankemæssigt og fysisk. 
​Den afdøde vil oftest benytte min bevidsthed og lagring af viden og erfaringer, som de kan bruge for at fortælle noget om sig selv. Fx hvis jeg som lille hjalp min morfar i et værksted, og jeg så får vist dette, kan det være den afdødes måde at fortælle på, at han/hun selv har haft et værksted, eller at den afdøde er en morfar til dig. 
Det er ligeledes normalt ved åndelig kontakt at der arbejdes symbolsk. Et eksempel på dette kan være, at hvis jeg får vist en sten, kan det både være den afdødes måde at fortælle på, om en oplevelse relateret til sten, lige så vel som at det kan være navnet Steen, der skal sættes fokus på. Så der vil jeg bruge mine psykiske evner til at mærke ind i, hvad den afdøde prøver at fortælle. Dog er fællesnævneren i medieskabet, at du ikke selv må fortælle og give informationer, da jeg ikke vil være farvet af forhåndskendskab eller viden om dig eller dine afdøde.
Som medie sætter jeg fokus på dødsårsagen på samme måde, som man gør indenfor for eksempel retsmedicin, for at finde frem til dødsårsagen ved at spørge den afdøde. Der findes dødsmåder, som overordnet bliver opdelt i fire kategorier: Naturlig død, ulykke, selvmord eller drab, som jeg arbejder ud fra.

Du vil inden seancen have mulighed for at vælge, om vi blot skal åbne op for energien og se hvem der kommer igennem, eller om vi skal sætte fokus på en bestemt afdød. Der kan dog ved afdødekontakt aldrig garanteres kontakt. De afdøde har deres frie vilje til at vælge, om de vil komme igennem eller ej. Det er heller ikke altid muligt for dem, fx. hvis mediet ikke er den rigtige videreformidler for den afdøde.
Under seancen kan du blot sige, hvad du har at sige til den afdøde, eller stille spørgsmål, da den afdøde hører dig. 

OBS! - Som udgangspunkt skal der gerne gå et halvt år mellem hver session, og gerne et år, så de budskaber der er kommet frem under første session kan nå at bundfælde sig.

Priser ses under Sessioner
OBS! Du kan også booke mig til din egen private klarsynsdemonstration

Du kan nemt booke din tid her, eller skrive dig på venteliste til en tid.

Hvis sessionen afsluttes før tid grundet uoptimal kontakt, og der bruges mere end 15 minutter på sessionen,
vil der tages et gebyr som tidsreservation for sessionen.

Sessions vil blive optaget på en diktafon, hvor lyden efterfølgende vil sendes på mail.
Optagelsen kan høres på computer eller via smartphone.
Grundet det åndelige energiniveau og dens frekvens, kan der måske opstå støj på lydoptagelsen, eller “huller” hvor der ikke er lyd, hvorfor du er velkommen til at optage via din egen mobil, blot så længe den er på lydløs.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vær den første til at få nyheder, særlige fordele og gode tips

15585