Clairvoyant Rådgivning

Ved clairvoyance hos mig, vil jeg tage udgangspunkt i dit liv her og nu, hvor du vil modtage det, som den åndelige verden, mener er det væsentligste lige nu.

Clairvoyance kan:

  • Skabe afklaring ved flere livsområder som fx. job, boligsituation, økonomi, kærlighed, relationer og livsformål.
  • Skabe større bevidsthed om dit fulde potentiale, dit livsformål og din sjæleessens.
  • Motivere dig i den rigtige retning og måske endda være et kærligt spark bagi til at udleve det liv, der stemmer overens med din sjæleessens.
  • Hjælpe dig med at erkende og opdage hidtil uopdagede sider, ressourcer og barriere, talenter, udfordringer og evner hos dig selv, som der kan arbejdes på.
  • Give dig svar på spørgsmål i alle livets store og små spørgsmål, indenfor etikkens rammer.
  • Hjælpe dig til at være opmærksom på fremtidens muligheder. 

Fællesnævneren er dog: Du vil altid få indsigt i dit fulde sjælspotentiale, samt rådgivning fra åndelige guider via mig, hvor jeg vil fungere som talerør/kanal. Clairvoyance, også kendt som clairvoyant rådgivning, kan ses som værende åndelig livsrådgivning.
Åndelig – Fordi at rådgivningen sker via åndelig kontakt med ikke-fysiske energier fx åndelige guider, engle-energier, afdøde mv.
Livsrådgivning – Fordi det udelukkende er rådgivning. En clairvoyance er aldrig den endegyldige sandhed, men udelukkende vejledende, selvom der under clairvoyance kan komme indsigter i mere skæbnebetonede livsændringer såsom flytning, jobskifte, ny kærlighed, barn osv., som alle naturligvis stadig er præget af den frie vilje og ansvaret for dit eget liv.

Når ordet “livsrådgivning” bruges i denne sammenhæng, er det fordi, at der er tale om rådgivning i livet, både rådgivning i det mere jordiske som boligsituation, økonomi, job, kærlighed mv., men også rådgivning i det mere eksistentielle som fx. livsformål, selvudvikling, mønstre, karma og tidligere liv, potentialer og din sjæleessens.

Formålet med clairvoyant rådgivning er altid at du får guidning til at navigere rundt i livets rundkørsel, hvor du kan bruge de clairvoyante råd som GPS med vejledning om, hvad der sker hvis du tager den ene eller anden vej, men hvilken vej du vælger, er op til dig selv.
På den måde kan du også bedre arbejde dig hen imod det, du ønsker, og få det største udbytte af dit fulde sjælspotentiale.
Undervejs er du velkommen til at stille de spørgsmål, du måtte have på hjertet. Dog kan jeg ikke hjælpe i disse sammenhænge:

  • Jeg stiller ikke ind på alvorlig sygdom, ulykke og død.
  • Du kan kun stille spørgsmål, som vedrører dig selv, da jeg ikke stiller ind på 3. person.
  • Jeg kan ikke garantere kontakt til nogle bestemte afdøde

Du får rådgivning, som er uafhængig af tid, og derfor spår jeg ikke om fremtiden, men nævner blot fremtidige muligheder, ligesom jeg heller ikke giver en facitliste med svar på hvad du skal gøre, men udelukkende rådgivning, som kommer fra åndelig side, som du kan vælge at følge eller ikke.

Du har nemlig altid din frie vilje og ansvaret for dit eget liv. Hvad du gør med det, der kommer under sessionen, er fuldstændig op til dig selv.

Mit etiske regelsæt, som sikrer dig en god oplevelse ved clairvoyance:

1. Stiller kun ind på personer der selv har bedt om det
2. Giver kun råd der er konstruktive og stiller klienten bedre
3. Viser respekt og indlevelsesevne over for sin klient
4. Har tavshedspligt – indenfor lovens grænser
5. Har stor ansvarlighed, god etisk forståelse og høj moral
6. Har en god skelneevne
7. Udøver kun clairvoyance i forsvarlig fysisk og psykisk tilstand
8. Adskiller clairvoyant rådgivning fra anden almen rådgivning

OM CLAIRVOYANT RÅDGIVNING

Clairvoyance/Clairvoyant rådgivning er hjælp til selvhjælp.
Under sessionen, også kaldet en “læsning, “læser” jeg dig og dit energifelt og italesætter, hvad der rør sig i dig her og nu med det formål, at der skabes en større selvforståelse hos dig, samtidig med at jeg får rådgivning fra åndelig side.
Informationerne kommer fra åndelige guider, som samarbejder med mig. For mig er det en naturlig del at have kontakt til en form for større bevidsthed, som rummer alt og alle i kærlighed. Det kan også være højerestående væsener, som fx. engleenergier.
Hvordan du bruger disse informationer, vælger du selv, da du har din frie vilje og ansvaret for dit eget liv.
Jeg arbejder ikke som en spåkone, som kan fortælle dig om fremtidige situationer, da dette afhænger af din egen udvikling her og nu.
Alt hvad vi gør nu, har betydning for hvad der sker om 3 minutter eller 3 år. Min erfaring er at jeg oftest får vist muligheder max 2-3 år frem, såfremt det har relevans for din nuværende udvikling.

Under sessionen kan der komme information, som har til formål at udfordre dig på en god måde, således at du kan stå endnu stærkere i dig selv. Du vil opleve at informationerne vækker genklang og skaber resonans i dig, men det kan hænde at enkelte informationer ikke bliver genkendt. I så fald vil jeg uddybe det, så du kan bruge det til noget konstruktivt, da det er min erfaring, at der altid er en mening med de informationer, der måtte komme.
Min erfaring er, at vi altid får den rette hjælp til lige præcis det, vi har brug for her og nu, så hvis du har nogle bestemte ting, du gerne vil høre om, er det vigtigt at du er indstillet på, at der aldrig er nogen garanti på svar, ligeså vel som at du kan få svar, som måske er et andet svar, end det du ville høre. Dette forekommer fordi de åndelige guider kan vejlede dig i en retning, som du måske ikke engang selv er bevidst om, i det du modtager læsningen.

Oftest ved jeg intet om min klient, der kommer til en session. Men alligevel er min erfaring, at mine klienter oftest føler sig set og mødt. En tidligere klient fortæller ganske fint, hvordan en session kan opleves: “Den kærlighed fra mine guider følte jeg 100% igennem Sebbastian. Det var ligesom at tale med en rigtig god ven, jeg ikke havde set i 100 år og en madpakke, og på samme tid top professionelt.”

OBS! - Som udgangspunkt skal der gerne gå et halvt år mellem hver session, og gerne et år, så de informationer der er kommet frem under første session kan nå at bundfælde sig.

Priser ses under Sessioner

Du kan nemt booke din tid her, eller skrive dig på venteliste til en tid.

Hvis sessionen afsluttes før tid grundet uoptimal kontakt, og der bruges mere end 15 minutter på sessionen,
vil der tages et gebyr som tidsreservation for sessionen.

Sessions vil blive optaget på en diktafon, hvor lyden efterfølgende vil sendes på mail.
Optagelsen kan høres på computer eller via smartphone.
Grundet det åndelige energiniveau og dens frekvens, kan der måske opstå støj på lydoptagelsen, eller “huller” hvor der ikke er lyd, hvorfor du er velkommen til at optage via din egen mobil, blot så længe den er på lydløs.